Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
 
 

- Ak sa vám nechce preskakovať návod až ku Clear Sky alebo Call of Pripyat, vľavo pod sekciou "Úlohy" kliknite na ktorý návod chcete.

 • Shadow of Chernobyl :

Úvod

Po výbuchu atómovej elektrárne sa v okolí Chernobylu vytvorila zóna, ktorá je plná dravých mutantov, nebezpečných anomálií rôznych druhov a najmä cenných artefaktov a stalkerov, ktorí po nich v zóne pátrajú. Títo Stalkeri v zóne pátrajú po artefaktoch, ktoré sa vytvorili pri rôznych anomáliách a mimo toho, že poskytujú rozličné účinky svojim nositeľom, majú tiež značnú hodnotu a peniaze sú cieľom pre ich zbieranie a následný predaj. Mimo stalkerov je v zóne viacero ľudských skupín, ktoré tu majú svoje vlastné ciele, tiež sú tu banditi, ktorí sa chcú priživiť na komkoľvek a svoje poslanie si tu plní aj armáda.
Vzhľadom na to, že Zóna je plná nebezpečenstva, sú jej obyvatelia vždy ozbrojení a nedôverčiví, preto nečakajte vrelé privítania. Vašimi spojencami sú zo začiatku len ďalší stalkeri, pretože žijú ako istá komunita, riadiaca sa svojimi vlastnými pravidlami. No ani okoloidúci stalker za vás nebude nasadzovať život, pokiaľ o vás nič nevie. Môžete si budovať istú reputáciu pomáhaním iným stalkerom a tak si z nich spravíte priateľov.
Vy ste jeden z týchto stalkerov, no neviete presne, kto ste. Polomŕtveho vás našiel iný stalker a priniesol vás k obchodníkovi Sidorovichovi. Viete len, že pátrate po stalkerovi menom Strelok. Takže to je váš hlavný cieľ a môžete skúmať oblasť, zbierať artefakty ...

Úlohy

Plnené úlohy sú zväčša rovnaké, niečo získať, či nájsť a priniesť, alebo niekoho zabiť. Väčšinou máte označené presné miesto na mape, kam máte ísť. Výnimkou sú úlohy, kde máte nájsť napríklad artefakt, alebo časť zvieraťa/mutanta – v takom prípade musíte pátrať sami. Niektoré úlohy sú umiestnené až vo vzdialenejších oblastiach, tak si premyslite ich prijatie, na úlohy máte totiž časový limit, prípadne sa ešte necítite pripravený pre cestu na veľkú vzdialenosť.

V návode je spísaný len priamy postup hrou po jednotlivých oblastiach pri plnení úloh hlavnej príbehovej línie.

Život, boj a anomálie

V jednotlivých oblastiach musíte byť opatrný. Máte síce zbrane, no zbrane nie sú najpresnejšie, či najspoľahlivejšie. Preto využívajte vždy prostredie, kryte sa a snažte sa nebežať v ústrety nepriateľskej streľbe. Tiež sa oplatí postupovať nenápadne a využiť moment prekvapenia. Je možné tiché prikrádanie sa a bodnutie nožom, alebo strela zo zbraňou s tlmičom priamo do hlavy. Pre tichý postup si sledujte ukazovatele viditeľnosti a hluku, ktorý vydávate. Hluk môžete znižovať plížením sa (dva módy, shift a ctrl + shift) a viditeľnosť skrývaním sa. Rovnako je výhodný aj beh, ktorým sa môžete rýchlo presúvať v prípade, že vás odhalia a ste na mieste, kde sa nemôžete veľmi dobre kryť.
Pri boji mierte nepriateľom najviac na hlavu. Pri boji môžete byť vážnejšie zranený a začnete krvácať, čo sa vám zobrazí symbolom kvapky v pravom dolnom rohu. Vtedy použite obväzy na zastavenie krvácania, inak budete strácať život. Pri slabšom krvácaní môžete tiež počkať a po chvíli sa samo zastaví. Čakaním sa vám tiež obnovuje život, ale veľmi pomaly, preto sa na to nedá veľmi pri bojoch spoliehať.
V pravom dolnom rohu sa vám môžu ešte zjaviť symboly radiácie a príboru. Príbor značí, že ste hladný a tak stačí zhltnúť pár konzerv, či chlebov a ste nasýtený. S jedlom netreba príliš šetriť, lebo nie je drahé a pomerne často ho nájdete u zabitých nepriateľov a ako doplňovač života sa nehodí. Symbol radiácie sa vám objaví, ak necháte svoju postavu príliš dlho vystavenú radiácii. Niektoré oblasti sú radiáciou priamo zamorené a taktiež radiáciu vyžarujú niektoré anomálie. Vždy ste upozornený na jej prítomnosť, takže sa od nej držte ďalej. Na zníženie radiácie potrebujete antiradiačné sérum, ktoré sa vyskytuje menej a je v strednej cenovej úrovni pri nákupe, ale zbaví vás radiácie kompletne. Po menších dávkach vám radiáciu z tela odstraňuje vodka. Tá je lacnejšia, častejšie ju nájdete, no po jej vypití na vás zaúčinkuje aj alkohol a ovplyvní vnímanie.
Pri postupe narazíte aj na množstvo anomálií rozličného druhu (blesky, radiácia, gravitačné), ktoré ohrozujú aj vás, no môžete ich využiť aj vo svoj prospech, keď tam nalákate nepriateľa. Vidíte ich ako poruchu priestoru a keď sa k nim priblížite budete varovaný rozzrneným obrazom. Pokiaľ sa vyhnete priamo centru anomálie, môžete takto prebehnúť po jej okraji bez zásahu.

Výbava

Vždy sa vhodne zásobte. Pamätajte, že nemôžete uniesť viac, než 50kg vybavenia, čo sa zo začiatku zdá celkom v pohode, no aj munícia, či lekárničky, ktoré sú ľahké, spravia svoje pri väčšom množstve. Preto majte len dôležité zbrane a muníciu vhodnú do nich. Rôzne zbrane totiž využívajú rozličnú muníciu. Taktiež majte lekárničky. Sú tri druhy, červené, ktoré liečia zranenie, modré, ktoré liečia zranenie a zastavia krvácanie a žlté, ktoré liečia, zastavia krvácanie a znižujú účinky radiácie. Štandardom je nosiť hlavne červené, ktoré získavate najčastejšie a preto okrem nich noste aj obväzy, ktoré zastavujú krvácanie a tiež nejaké antiradiačné lieky, alebo vodku, ktorá taktiež znižuje účinky radiácie. Tiež majte so sebou pár kusov jedla, aby ste sa zbavili hladu.
Pri výbere zbraní si všímajte ich štatistiky. V prvom rade preto, aby ste zistili, ktorá zbraň je vhodnejšia (presnosť, rýchlosť), ale tiež pre opotrebovanosť. Viac opotrebované zbrane majú skôr tendenciu sa pri streľbe zaseknúť, strieľajú nepresnejšie a niekedy aj pomaľšie. Preto aj pri predaji sa pri rovnakom druhu zbraní zbavujte tých najopotrebovanejších.
Niektoré časti zbraní, ako zameriavač, tlmič alebo prídavný granátomet môžete odmontovať, čo sa hodí, ak chcete predať opotrebovanú zbraň, alebo namontovať ich na kvalitnejšiu zbraň.
Predmety získavate samozrejme klasickým zabíjaním nepriateľov, ktorých oberáte o ich výbavu. Z tej si necháte čo sa vám hodí a čo nepotrebujete, predáte u obchodníkov, u ktorých si tiež môžete dokúpiť čo potrebujete. Nejakú odmenu tiež dostanete za plnenie úloh. Tiež rozbíjajte krabice a otvárajte malé kufríky, v ktorých sa tiež môže objaviť nejaká výbava.
Ďalším spôsobom pre nabaľovanie sa je vyberanie ukrytých zásob. Prezerajte každú mŕtvolu (nielen tých, čo sami zabijete, ale aj mŕtvoly, na ktoré narazíte). Pri prehliadke niektorých získate od nich správu, kde ukryli zásoby, ktoré niesli a z rozličných dôvodov ich nevzali so sebou. Tieto miesta sa vám potom zobrazia na mape (v rozličných oblastiach, nie vždy v tej, kde ste vy) a vám už len stačí sa po ne potom zastaviť.
Medzi výbavu patria aj artefakty. Tie majú rôzne vlastnosti a môžu vylepšovať niektoré vaše atribúty. No zároveň s pozitívnymi majú aj negatívne účinky (môžu napríklad zvyšovať odolnosť proti radiácii, no zvyšujú krvácanie, alebo znižujú odolnosť pri zásahu) a tak je na vás, či sa vám niektoré oplatí používať. Artefakty môžete získať najmä v okolí anomálií. Neraz sú priamo v ich centre, odkiaľ ich môžete vziať, vytlačiť, či odstreliť pre bezpečnejšie získanie.

   

 • Kordón

   

Začínate v oblasti Kordón, čo je okrajová oblasť Zóny. Nečíha tu až tak veľa nebezpečia ako v iných oblastiach, no na druhej strane tu nie je ani tak veľká korisť. Keď vyjdete z podzemného bunkra obchodníka Sidorovicha, tak ste hneď pri malej osade nováčikov stalkerov, ktorých vedie ich vodca Wolf - Vlk.
V tejto oblasti máte ešte na západnej strane starý mlyn a na východnej usadlosť. Pod táborom na juhu je armádne stanovisko a východ zo Zóny. Severná časť tejto oblasti je odrezaná od južnej vlakovým násypom. Prejsť sa dá popod most, naľavo je tunel vedúci popod násyp. V ňom je elektrická anomália objavujúca sa postupne v časových úsekoch, tak sa dá postup naplánovať. Napravo od mostu je zas na vzdialenom konci násypu pretrhnuté pletivo, kadiaľ sa dostanete na druhú stranu úplne bez problémov (len nezájdite príliš na kraj, je tam silná radiácia).
V severnej časti je na západe farma a na východe sú dve budovy. Na konci severnej časti, kde je prechod do susednej oblasti je malé stanovisko.
Hlavné úlohy vám dáva Sidorovich. On aj vodca Wolf vám tiež môžu zadať pár vedľajších úloh. Sú to bežné veci, ako zlikvidovať pár diviakov na mieste skládky, pobiť mutantov na farme, nájsť brnenie (túto úlohu má Nimble, ktorého zachránite u banditov. Na konci slepej bočnej cesty od usadlosti je zasypaný tunel, v ktorom nájdete brnenie), nájsť chvost pseudopsa (jeden je pri brnení spomínanom vyššie a ďalší sú až v severnej časti za násypom), či priniesť konkrétny artefakt. Ďalšie Sidorovichove úlohy, ako zabiť chlapíka, čo sa vydáva za jeho agenta, už budete musieť splniť v iných oblastiach.


1. Získaj Šikuľov flashdisk

Prvú úlohu vám Sidorovich zadá hneď na začiatku. Máte mu priniesť flashdisk od jeho prieskumníka Šikulu (Nimble). Pred začatím môžete prehľadať budovy v osade, najmä pivnice a povaly a nájdete aspoň pár vecí do začiatku. Môžete si prilepšiť dobrým brnením. Za Wolfom vylezte po rebríku na povalu, no nevstupujte do nej a prejdite zohnutý po rímse na bok a na strechu. S rozbehom preskočte na strechu susedného domu (pri ceste von z tábora) a na nej prejdite na jej zadnú časť. Tam cez dieru v streche rozbite krabicu na povale a z krabice si vezmite brnenie. Taktiež môžete z vraku auta vyskočiť na strechu susednej budovy a nájsť tam nejaké bonusy.

A. Porozprávaj sa s Vlkom

Máte si pohovoriť s Vlkom. Stojí pri budove pred ohniskom, kde ho ľahko nájdete. Povie vám, že skupina, v ktorej bol aj Šikula - Nimble, bola napadnutá banditmi a jeho zajali. Nemá dosť ľudí na to, aby ho mohol zachrániť, no ak sa nebojíte, poverí tým vás. Máte sa spojiť s jeho skupinou. Tiež dostanete nôž a pištoľ.

B. Stretni sa so stalkermi

Vydajte sa po ceste z tábora na hlavnú cestu a po nej doľava. Po chvíli pôjdete okolo pár naskladaných panelov pri maringotke. Choďte do maringotky a nožom zničte bedničky, v jednej by mala byť pištoľ s tlmičom. Vyjdite von, je tam jedno telo. Mŕtvola má pri sebe lekárničku. Potom je tam ranený Tolik. Dajte mu lekárničku, čo ho uzdraví (a spraví z neho vášho priateľa). Dozviete sa, že bol v skupine s Nimblesom, keď ich prepadli. Pokračujte ďalej po ceste ponad podchod a za podchodom sú napravo na kopci pri kríkoch traja prieskumníci, ktorých vedie Petruha. Povie vám, že v komplexe poniže je sedem, až osem banditov, ktorých musíte zlikvidovať. Môžete mu povedať, nech zaháji útok a všetci traja sa vrhnú na banditov. Môžete im pomôcť, alebo počkať, kto vyhrá. Taktiež mu môžete povedať, nech to nechá na vás a sami sa vydajte k banditom. To vám poskytne moment prekvapenia a pár ich môžete nenápadne zložiť (zvlášť, ak už máte pištoľ s tlmičom).

C. Zabi banditov v Auto-Parku

Budovy sú dosť zničené a tak vám to poskytne dosť možností pre krytie a útok. Pri otvorenejšej paľbe sa nesnažte hneď dostať dovnútra komplexu, aby vás neobkľúčili a útočte radšej z istejších miest, kým neskosíte aspoň pár banditov. Ostatných už potom dorazte.

D. Porozprávaj sa so Šikulom

Keď pobijete všetkých banditov, choďte do budovy naľavo a tam sa krčí zajatý Šikula. Keď sa k nemu priblížite, je už zachránený, tak ho oslovte. Odovzdá vám flashdisk a môžete si od neho vziať jednu vedľajšiu úlohu.

E. Dones flashdisk Sidorovichovi

Vráťte sa do osady a oznámte Wolfovi, že ste pomohli jeho ľuďom a dá vám istú odmenu. Flashdisk vezmite naspäť do podzemného bunkra a odovzdajte ho Sidorovichovi. Od neho a aj od Wolfa môžete odteraz prijímať vedľajšie úlohy.


2. Získaj dokumenty

Sidorovich chce nejaké dokumenty a popri tom, ak prijmete túto úlohu, tak vám poskytne možnosť získate nejaké informácie o Strelokovi. Taktiež si s ním teraz môžete pohovoriť o tejto oblasti a celkovo z neho vytiahnuť nejaké informácie.

A. Stretni cestovníka

Máte zájsť za Sidorovichovým známym, ktorý vám má ukázať, ako sa dostať bezpečne do severnej časti oblasti. Je pri podchode naľavo od zničeného železničného mosta. V podchode sú elektrické anomálie.

B. Dostaň sa cez podchod

Anomálie sa objavujú v časových intervaloch a dá sa načasovať prechod podchodom na druhú stranu. Môžete si to skúsiť. Pri popise oblasti Kordón sú popísané ďalšie možnosti, ako sa dostať na druhú stranu, teda prejsť z východného kraja. Na druhej strane máte úlohu splnenú.

3. Zisti niečo o Strelokovi od Líšky

Keď sa dostanete na druhú stranu koľajníc, ozve sa vám Sidorovich a povie vám o stalkerovi menom    Líška - Fox, ktorý je v tejto oblasti a má informácie o Strelokovi.

A. Nájdi Líšku

Choďte na východnú stranu k dvom opusteným budovám. V jednej z nich leží na zemi zranený Fox. Dajte mu lekárničku. Keď sa preberie, chvíľu si počkajte a dorazí niekoľko psov. Pomôžte mu ich zabiť.

B. Zisti niečo o Strelokovi od Líšky

Potom, čo ste mu dvakrát pomohli ho oslovte a dostanete odmenu a tiež aj informáciu o Strelokovi. Nevie o ňom veľa, ale pošle vás za Seriym. Ten by mal vedieť viac.
Teraz sa musíte presunúť do oblasti Smetiska. Vydajte sa na severný koniec oblasti. Tam je malé stanovisko umožňujúce prechod do ďalšej oblasti.

 • Smetisko

Táto oblasť je križovatkou spájajúcou štyri ďalšie oblasti (vrátane oblasti Kordón, odkiaľ ste prišli). Zo začiatku je naľavo vrakovisko vozidiel. Oproti je na východe lesík. Povyše vrakoviska, nad kopcom odpadu je tiež na západnej strane veľká vlaková hala.
V oblasti sú tri veľké kopce odpadu. Na týchto kopcoch je celkom dobrá úroda artefaktov, ale sú (a najmä ich vrcholy) silne zamorené radiáciou takže musíte zvážiť pre a proti pri love artefaktov. Inak sa dajú kopce v pohode obísť, takže vás bezprostredne neohrozujú.
Napokon je tu už sever a severovýchod. Najprv pri ceste narazíte na zničenú fabriku. Za ňou je prechod do oblasti Temné údolie. Úplne na severe je tábor hnutia Duty.

4. Stretni Seriya

Hneď po vstupe do oblastí narazíte na ceste na stalkera Juríka, ktorého obkľúčili traja stalkeri. Pomôžte mu ich zlikvidovať a máte z neho kamoša. S ním môžete zájsť obďaleč na vrakovisko. Už ste mohli začuť rádiovú správu s volaním o podporu. Na vrakovisku oslovte Besa a povie vám, že sa chystá útok banditov zo západu. Ponúknite im pomoc a choďte na západnú stranu vrakoviska. Nájdite si vhodnú pozíciu a likvidujte banditov, ktorí sem o chvíľu vtrhnú. Po úspešnej likvidácii banditov si pohovorte s Besom, ktorý vás odmení a ak chcete, podá vám aj informácie o oblasti. Potom pokračujte ďalej.

A. Zisti niečo o Strelokovi od Seriya

Postupujte cestou na sever a na západnej strane je za prvým kopcom odpadu vlaková hala. Vbehnite tam a oslovte Seriya, ktorý vám tiež nedá presné informácie o Strelokovi, no pošle vás za svojim kontaktom menom Krtek a tiež vám dá finančnú odmenu.
Z haly len vyjdite von na západ.
Pokračujte cestou do oblasti Agroprom.

 • Agroprom Research Institute


Táto veľká oblasť má dve komplexy budov. Uprostred je stará fabrika. V juhozápadnej časti je budova výskumného inštitútu s priľahlými budovami. Napravo od vstupu stojí za zmienku vlakový tunel. Je to trať, ktorá spája fabriku s halou v susednej oblasti Smetisko. V tuneli je veľké množstvo artefaktov, ktoré, ak sa vám už nehodia, môžete aspoň speňažiť. No je tam zároveň silná koncentrácia anomálií, takže opatrne.
Severná oblasť je vcelku pustá. V severozápadnej časti je ešte malé jazero, okolo ktorého si dávajte dosť pozor na radiáciu. Nájdete tu pár artefaktov a uprostred vody je maringotka, v ktorej sídli vojak Gritsay. Ten vám môže povedať o katakombách. Spájajú viaceré časti tejto oblasti. Veľa o nich nevie, no na mape vám aspoň vyznačí jednotlivé vstupy. Tiež vám dá mapku inštitútu, až ju budete potrebovať.

5. Nájdi a zachráň Krteka


Seriy vás poslal za Krtekom. Len čo sa priblížite k prvému komplexu budov, začujete volanie o pomoc.

A. Pomôž stalkerom odraziť armádu

Za múrmi uprostred komplexu je prestrelka medzi stalkermi a armádou. Krtek je ukrytý v ľavej budove, no aby mohol víjsť, musíte zlikvidovať vojakov pri vstupe do budovy. Nezabudnite si od nich vziať lepšie zbrane a s nimi majte tiež na pamäti, že si môžete prepínať medzi polo a automatickou streľbou, kde sa streľba jednotlivými nábojmi bez trhania hlavňou hodí najmä na vzdialenejšie ciele. Nemusíte vpadnúť priamo do víru boja hneď z prvej strany. Môžete si obísť múry a pohľadať iný vstup a tak sa dostať k vojakom odzadu.

B. Nájdi Krtka

Keď zabijete vojakov pred vstupom, tak sa na vnútornom dvore objaví Krtek. Zájdite za ním. Poďakuje vám, no hneď sa chce presunúť, tak vás vyzve, aby ste šli za ním. Nasledujte ho na západnú stranu za komplex. Tam zastane pri kanáli. Zatiaľ doň nevstupujte, ale oslovte Krteka. Povie vám, čo vie.

6. Nájdi Strelokovu skrýšu

Keď dohovoríte s Krtekom, tak vlezte do kanála, ktorý je hneď pri vás. Dostanete sa do podzemných chodieb, ktoré spájajú viaceré miesta v tejto oblasti. V kanáloch máte nájsť Strelokov úkryt. V tmavom prostredí kanálov nezabudnite, že máte baterku ( L ).
 

 • 1 - Vstup
 • 2 - Strelcova skrýš
 • 3 - Východ

A. Nájdi skrýšu

Vojdite do prvej miestnosti. V nej sú naľavo schody vedúce do chodby s elektrickou anomáliou. Je to síce cesta, ale nechoďte tam. Existuje skratka. Odíďte teda jedinou druhou cestou, prejdite k točitým schodom a nimi zbehnite dole. Tam prejdite do väčšej chodbovitej haly. Z nej na druhej strane prejdite do užšej polkruhovej chodby, z ktorej vedú tri východy. Dva vedú do ďalšej polkruhovej chodby nad ňou, tak tam prejdite. V tejto chodbe je na stene medzi oboma prechodmi otvor, okolo ktorého sú naskladané krabice. Vstúpte do otvoru a vylezte hore rebríkom. Dostali ste sa do Strelokovho úkrytu.

B. Prehľadaj skrýšu a nájdi informácie o Strelokovi

Prehľadajte jeho úkryt, kde môžete nájsť artefakt Fireball, brnenie, muníciu a lekárničky. Pozrite sa, ale hlavne na stenu za stojanom s mapou. V stene za mapou je otvor a v ňom flashdisk. Vezmite si ho a získate informácie. Spustí sa nahrávka ktorú nahral niekto s menom Duch (Ghost) a spomína tam aj Streloka a ďalšieho stalkera menom Tesák, ktorý je vraj, podľa nahrávky, mŕtvy.

C. Dostaň sa z podzemia

Vráťte sa naspäť dole do tunela. Teraz treba ísť po dokumenty. Môžete sa vrátiť tak, ako ste prišli a vstúpiť do oblasti po povrchu, alebo sa môžete dostať priamo dovnútra cez podzemné tunely. V tom druhom prípade sa vráťte do predošlej polkruhovej chodby a z nej pokračujte do susednej, kde ste zatiaľ (zrejme) ešte neboli. Na konci chodby postupujte nahor točitým schodiskom. Nechoďte úplne hore, no v polovici schodov vstúpte do chodby a na jej konci vylezte rebríkom na povrch.

7. Nájdi dokumenty

Potom, čo ste pre seba získali nejaké informácie o Strelokovi, je čas vydať sa na úlohu, ktorú od vás chcel Sidorovich. Dostaňte sa do komplexu z povrchu, alebo cestou z podzemia.

A. Získaj dokumenty

Nech ste už prišli akokoľvek, vstúpte do najväčšej budovy. Vyjdite na tretie poschodie a tam v jednej miestnosti nájdete na stole kufrík s dokumentami.

B. Vypočuj si Sidorovichovu správu

Po získaní dokumentov ste dostali správu, že sa za vás nejaký Barman prihovoril u členov Duty v oblasti Smetiska. Vráťte sa preto do oblasti Smetiska. Prejdite do oblasti Smetiska.
Tu choďte na sever, kde majú tábor členovia Duty. Zájdite za vodcom pri bráne a oslovte ho. Za príhovor Barmana vám otvoria bránu. Prejdite.
V časti Bar len zájdite do baru u 100 radov a Barmanovi odovzdajte dokumenty. Dostanete odmenu vrátane stalkerského brnenia.

 • Bar


Pri vstupe vám môže seržant Kitsenko poskytnúť nejaké informácie o oblasti. Z oblasti je možný prechod ďalej do Rostoku a do Armádnych skladísk.
Taktiež je tu tábor skupiny Duty, vo východnej časti (Do ktorého sa dostanete neskôr v príbehovej línii), bar u 100 radov a aréna. V komplexe nájdete aj pár stalkerov. V bare je pre vás podstatný Barman. Nielen kvôli nápojom, ale súvisí s príbehovými misiami, môžete pre neho plniť vedľajšie a taktiež je to díler, takže opäť môžete predávať a dopĺňať si výbavu. V bare tiež nájdete pár stalkerov, ktorí majú pre vás ďalšie vedľajšie úlohy.
V bare je tiež týpek menom Snitch. Ponúka na predaj dôležité informácie.
V aréne môžete bojovať o peniaze. Nepriateľmi sú rozliční stalkeri. V kancelárii arény je Arnie, u ktorého sa žiadajú zápasy a vyberá výhra. Pri ňom je krabica, do ktorej sa uložia všetky veci, ak sa vstupuje do arény. V aréne sa bojuje vždy len s tým, čo dajú k dispozícii. Zväčša je to len jedna zbraň s istým počtom nábojov a konkrétny typ brnenia. Aréna je obrovská hala s množstvom naskladaných krabíc a materiálu a každý súper začína na opačnej strane arény. Dá sa priamo rozbehnúť a útočiť, no lepšie je pomaly sa plížiť popri krabiciach a využívať prostredie. Nájsť si vhodnú pozíciu a páliť. Postupne čaká zápas s jedným nepriateľom, potom s dvoma a s tromi, dvoma vojakmi spetsnazu, šiestimi banditami a so skúseným stalkerom v exoskeletone. Napokon čaká súboj piatich stalkerov s dobrými zbraňami a bojuje každý proti každému. Výhry sú od 1000 RU po 10 000 RU, takže sa to oplatí.

8. Porozprávaj sa s Barmanom
 

Keď v bare u 100 radov odovzdáte dokumenty Barmanovi, povie vám, že potrebuje ďalšie. Tie sú v oblasti "Dark Valley". Dá vám jeden elektronický kľúč a povie, že potrebujete ešte jeden a ten tam máte tiež získať. (Pred návratom si môžete tiež vziať v bare u 100 radov úlohu od chlapíka z Duty menom Brome. Chce, aby ste mu priniesli zbraň a to práve z oblasti, kam idete).
Vráťte sa preto do oblasti Smetiska a vstúpte do Temného údolia. Pred cestou sa zásobte antiradiačnými prostriedkami a prípadne artefaktmi, ktoré znižujú radiáciu, pretože oblasť pri prechode medzi oblasťami je dosť zamorená radiáciou.

 • Temné údolie
   

Temné údolie je veľká a celkom tmavá oblasť s perfektnou, až zdrcujúcou atmosférou. V severnej časti je veľké stavenisko. Na východe je budova. Južne je jazierko uprostred ktorého si na ostrovčeku dávajte pozor na radiáciu. Dole na juhozápade je stará prasačia farma.

A. Zachráň člena Duty


Hneď pri vstupe do oblasti je člen Duty menom Náboj. Práve vyspovedal raneného banditu a keď prídete, tak vás požiada o pomoc. Jeho kolegu zajali banditi a chystajú sa ho previesť do svojho tábora a on ho chce zachrániť. Nasledujte ho k ceste. Schová sa za prekážku pri ceste a povie, aby ste čakali na jeho výstrel. Schovajte sa na druhej strane a počkajte si. O chvíľu príde jeho kolega Vanya Cézar a za ním pôjdu dvaja banditi. Keď na nich Náboj vystrelí, tak mu ich pomôžte zabiť. Potom dostanete odmenu, peniaze a veľmi užitočný zameriavač od Náboja, ktorý si môžete nasadiť na útočné pušky a tak ľahšie z diaľky likvidovať nepriateľov.
Taktiež sa od nich dozviete, že ich tretieho druha zajali v základni na severe a boli by radi, keby ste ho oslobodili. Stačí ho nájsť a vypustiť z väzenia. Popísané je to nižšie pri postupe základňou.

B. Dostaň sa do tábora

Musíte sa dostať na sever. Tam sa pohybuje bandita Borov, ktorý má vraj druhý elektronický kľúč. Do severnej časti sa dostanete klasicky cez bránu na severovýchodnej strane. Druhý spôsob je nenápadnejší – na severozápadnej strane, zvonku za múrom pri stoke, je odpadová rúra. Vlezte do nej, prelezte do kanála a z neho hneď do potrubia naľavo. Na jeho konci ste schovaný za budovami.

B. Získaj druhý elektronický kľúč

Prehľadajte oblasť, ak chcete. V jednom sklade sú 2 artefakty, asi 10 vodiek a jedno brnenie Duty, PSZ-9 ktoré je pre tú časť hry kde ste teraz výborné brnenie. Inak vstúpte do veľkej budovy, do garážovej haly. (Ak ste si vzali v bare u 100 radov úlohu od Bromeho, tak tu, alebo v susednej budove bude bandita so zbraňou, ktorú chce, tak si ju už len vziať a zaniesť mu ju). V garáži vybehnite po schodoch na ochodzu a po spojovacom prechode prejdite do susednej tehlovej budovy. Tam vybehnite pár schodíkmi, prejdite doprava a chodbou na koniec k ďalším schodom. Zbehnite nimi o poschodie nižšie a dole máte dve cesty. Naľavo je cesta k väzňovi (Naľavo prejdete pár miestností a narazíte na schody nadol, ktoré vás dovedú k väzňovi). Pri mrežiach stlačte tlačidlo, čím ich otvoríte a už len oslovte Dutyera menom Serega, poďakuje vám a povie vám aj nejaké informácie, takisto mu môžte dať jednu zo svojich nepotrebných zbraní) a napravo je chodba s dierou v stene na konci, cez ktorú sa dostanete do dvojposchodovej haly. V nej vyjdite hore schodmi a v ľavej časti v bočnej miestnosti je Borov.

(Je tu ešte jedna cesta, len čo v severnej časti vstúpite do garáže, choďte naľavo k oknám a vyskočte nimi von. Ste hneď pred budovou. Napravo je pletivo opreté o okno, tak po ňom vybehnite a vlezte dnu oknom. Ste rovno pri schodoch vedúcich k väzňovi a zároveň pri chodbe vedúcej do haly).
Keď Borova zabijete, prezrite ho a získate druhý elektronický kľúč.

C. Dostaň sa preč

Máte sa dostať von, no to je zrejme samozrejmé. Môžete použiť tunel, ako vám radí mapka (dole schodmi spred izby na dvor a do susednej časti, kde je vstup do tunela), no môžete vyjsť akýmkoľvek spôsobom budete chcieť.

D. Prehľadaj budovu na východe

Vonku choďte teraz do východnej časti oblasti, kde je ďalšia budova, smerom od vstupu do tejto oblasti. (Na najvrchnejšom poschodí nájdete RPG-7 a ak sa postavíte zvonka pred bránu, pôjdete doľava a na vyleziete na bledú vežu tak v nej nájdete gitaru, rádio a jeden užitočný artefakt - Easter Egg. S gitarou sa nedá nič robiť, to isté s rádiom, jediné je že sa dajú zobrať a predať). Tu sa dostaňte po prízemí do vnútornej časti a tam zbehnite schodmi do podzemia. Na konci podzemnej chodby otvorte oboma elektronickými kľúčmi (od Barmana aj od Borova) dvere a vstúpte.

 • Podzemie

Podzemie, v ktorom sa práve nachádzate. Sú v ňom anomálie, inak je oblasť celkom prázdna. V oblasti sú gravitačné anomálie a niektoré predmety levitujú. V podstate to môžete ignorovať, ale niekedy do vás tie predmety vrazia.

9. Získaj dokumenty

Po vstupe prejdite pár miestnosťami a narazíte na zavreté dvere s číselným zámkom. Musíte získať správny kód.

A. Zisti kód na otvorenie dverí

Postavte sa chrbtom k dverám s kódom a choďte do dverí oproti vám. Za nimi do dverí napravo a pokračujte chodbou (napravo budete mať ešte jedny dvere, kde je šatňa. Prezrite si tam všetky skrinky, nájdete oblek, útočnú pušku AK 74/2 s prídavným granátometom a pár granátov do neho). Na jej konci vstúpite do miestnosti a v nej za dverami naľavo je mŕtvola zamestnanca laboratória. Prezrite si ju a získate kód 1-2-4-3.

B. Otvor dvere s kódom

Vráťte sa s kódom naspäť k zavretým dverám, vyťukajte ho na klávesnici pri dverách a tie sa vám otvoria. Prejdite nim a zbehnite dole schodmi.

10. Získaj dokumenty

Keď zbehnete dole schodmi do spodnejšej časti laboratória, napravo máte ďalšie dvere, ku ktorým potrebujete číselný kód, takže sa ho vydajte hľadať.

A. Zisti ďalší kód na otvorenie dverí

V tejto časti vám stačí zájsť do najsevernejšej časti, čo je veľká hala vyčnievajúca nad ostatnými malými miestnosťami. Prezrite si halu. Nájdete tu RPG-7 a druhého mŕtveho vedca. Vedec má u seba bezpečnostný kód 9-5-2-4, ktorý potrebujete. Taktiež pri ňom leží zbraň IL 86.

B. Otvor dvere s kódom

Vráťte sa s kódom naspäť k zavretým dverám, vyťukajte ho na klávesnici pri dverách a tie sa vám otvoria. Prejdite nimi a vstúpte do haly.

11. Získaj dokumenty

V miestnosti povyše naľavo si môžete trochu doplniť výbavu. Napravo vybehnite hore schodmi a v hornej miestnosti nájdete na pulte hľadané dokumenty (v ktorých sa inak dočítate, že toto podzemie je X-18 /bývalé laboratórium ešte pred katastrofou), ktoré si vezmite. Prijde vám zle, odpadnete a budete mať víziu. Vidíte neznámu postavu v kapucni (od chrbta, čiže jej nevidíte tvár) ako sa pozerá na Chernobyľskú nukleárnu továreň, v tom sa zrazu objaví veľký počet potkanov ktoré smerujú smerom k nemu. Niekto zakričí "Strelok!", postava vytiahne zbraň a začne strieľať potkany, ktoré sú už celkom blízko. Potom sa chystá otočiť, ale už sa prebúdzate.

A.1. Vráť sa k dílerovi

Vráťte sa von do budovy na povrchu. Dostali ste správu, aby ste sa vrátili za Sidorovichom a na mape sa vám označil južný prechod (brána), je to ceľkom ďaleko, tak bežte na smerom na juh a keď sa tam dostanete, prejdite bránou, čím sa dostanete naspäť do oblasti Kordón.

Po vstupe do oblasti sa vráťte za Sidorovichom a ukážte mu dokumenty pre Barmana a dá vám za ten pohľad 1 000 rubľov. Ak chcete, môžete si prilepšiť dvoma vedľajšími misiami. Sidorovich má jednu špeciálnu „Získaj dokumenty“. Máte získať kufrík zo stanoviska na juhu oblasti pri východe zo Zóny. Kufrík je v jednej zo zadných budov. Druhú úlohu „Zneškodni stalkerov“ má pre vás Fanatic, ktorý je vodcom, pokým sa nevráti Wolf, ktorý sa niekam vytratil. Máte zneškodniť skupinu stalkerov, ktorí sa chystajú obsadiť túto osadu. Sú zhromaždení pri maringotke, pri ceste neďaleko podchodu. Vybehnite teda smerom k nim a všetkých ich zlikvidujte. Potom sa len vráťte po odmenu za úlohu.

B. Dones dokumenty Barmanovi

Vráťte sa cez oblasť Smetisko do Baru. V bare u 100 radov dajte dokumenty Barmanovi za 10 000 rubľov. Taktiež vám zadá novú úlohu, získať prekvapivo ďalšie dokumenty.
Než sa vydáte do susednej oblasti, môžete si v bareu 100 radov od Lovca (Hunter) vziať vedľajšiu úlohu „Získaj rodinnú pušku“, ktorú môžete splniť práve v tejto oblasti.

 • Rostok

Rostok je ďalšia veľká, zastavaná oblasť priamo susediaca s Barom a umožňujúca prechod do Yantáru. Môžete tu nájsť pár artefaktov a prehľadať budovy okolo vlakovej stanice.
Môžete tu splniť vedľajšiu úlohu. V severozápadnej časti je vchod do podzemia. V tunely sú elektrické anomálie, ktorým sa len ťažko vyhýba. Pri vrakoch áut sú dva kontajnery a telo Gordona Freemana, ďaľší Easter Egg (Gordon Freeman je totiž hlavná postava Half-Life). V jednom nájdete v kufríku pištoľ Big-Ben a v druhom kontajneri, ktorý má otvor zo zadnej strany, nájdete priamo brokovnicu, ktorá je zbraňou pre Huntera. Zaneste mu ju potom do baru u 100 radov.

12. Lokalizuj Kruglova

Po vstupe do oblasti postupujte ďalej a keď dorazíte k prvým vlakom, tak zájdite za múr, kde sa profesor Kruglov ukrýva a oslovte ho.

13. Nasleduj Kruglova

Len čo ho oslovíte, tak vás prosí, aby ste ho odviedli do oblasti Yantáru. Súhlaste.
Po ceste je napravo maringotka, v ktorej nájdete brnenie Flecktarn. Napokon sa spolu dostanete k podchodu, ktorý vedie k prechodu do oblasti Yantár. V podchode je dosť anomálií, tak vám Kruglov povie, aby ste ním prešli najprv vy (nezabudnite používať šróby (6)) a potom príde za vami sám v ochrane svojho brnenia. Takže spravte, ako povedal. Stačí sa držať stredu, alebo prebehnúť. Keď ste vonku z podchodu, o chvíľu dobehne aj Kruglov.

B. Porozprávaj sa s profesorom

Pokračujte ďalej s Kruglovom, keď sa zastaví, tak ho oslovte a úloha je splnená. Poďakuje vám a dá vám flashdisk s údajmi o jeho výskume, za ktorý vám vraj Barman určite rád zaplatí. Sám sa už vydá do Yantáru. Urobte to isté a prejdite do tej oblasti.

 • Yantár


Yantár je veľká oblasť. V oblasti sú v podstate dve zaujímavé miesta. Bunker naľavo od vstupu, ktorý patrí ekológom skúmajúcim Zónu a veľký komplex v hornej časti oblasti.

14. Lokalizuj profesora Sakharova

Po vstupe do oblasti choďte teda najprv doľava, na juhozápad a vstúpte do bunkra. Dvere sa vám otvoria. Vnútri je už profesor Kruglov, ktorého ste stretli a jeho kolega profesor Sakharov. Oslovte profesora Kruglova a za pomoc dostať sa sem vám odovzdá brnenie, SSP-99. Potom oslovte profesora Sakharova, ktorý vás vyšle po vzorky s profesorom Kruglovom.

A. Oslov profesora Kruglova

Po rozhovore s profesorom Sakharovom oslovte profesora Kruglova a povedzte mu, o čo vás Sakharov požiadal. Vyjdite von a profesor Kruglov vás bude nasledovať.

B. Nasleduj profesora Kruglova

Profesor Kruglov sa sám vyberie do neďalekej rúry, ktorá vás dostane popod kopec do oblasti, kde potrebuje spraviť výskum. O chvíľu nastane blowout, po ktorom sa preberáte v autobuse.

C. Nájdi Kruglova

Vonku leží profesor Kruglov, tak ho oslovte a pomôžte mu na nohy. Je slabo zranený. Vráťte sa s ním naspäť rúrou tak, ako ste prišli. Mali by ste ho zvládnuť udržať nažive. V bunkri len oslovte profesora Sakharova a odovzdajte mu výsledky.

15. Dostaň sa do X-16

Ďalej sa od profesora Sakharova dozviete, že ich kolega Vasiliev spolu so stalkerom Duchom - Ghostom pátrali po podzemí. Doktor Vasiliev to zrejme neprežil, no predpokladá, že Ghost sa dostal do podzemia. Zrejme niečo vedel a tajil to. Máte nájsť doktora Vasilieva, aby ste zistili, ako sa dostať do podzemia a tam nájsť Ghosta.

A. Lokalizuj doktora Vasilieva

Vydajte sa juhozápadne od bunkra, k miestu, kde je pri malej močarine vrak vrtuľníka. Tam nájdete telo doktora Vasilieva.

B. Lokalizuj Ducha

Keď prehľadáte Vasilievovo telo, zistíte z jeho záznamu, kde sa približne nachádza podzemie.

C. Dostaň sa do X-16

Zistíte, že vchod je niekde v centrálnej budove komplexu na severe. Vydajte sa tam, vstup do komplexu je klasicky cez bránu pri ceste. Za bránou môžete nájsť telo vojaka, ktorý má pri sebe vylepšené brnenie Healing Berill (obsahuje liečivé látky a pomáha k rýchlejšiemu uzdraveniu). Z jej zadnej strany je vstup do budovy. Môžete ju prehľadať, no inak len zbehnite dole schodmi oproti vstupu a choďte ešte nižšie po schodoch.

 • X-16

X-16 je podzemie, v ktorom sa práve nachádzate. Tvorí ho niekoľko hál smerujúcich do poslednej, centrálnej kruhovej miestnosti.

16. Lokalizuj Ducha

Po vstupe zlezte dole rebríkmi a len halami priamou cestou vpred. Napokon dorazíte do centrálnej, kruhovej haly. Tu musíte vypnúť tri paneli. V hale môžete nájsť brnenie Berill-5M Armored Suit.

A. Vypni 1. panel

B. Vypni 2. panel

C. Vypni posledný modul

V hale je päť podlaží. Najprv musíte vypnúť tri moduly. Na prvom poschodí, kde sa nachádzate, je prvý ovládací panel. Potom vybehnite po schodoch na druhé poschodie, kde je samozrejme druhý panel a na tretej plošine je tretí panel.

D. Vypni mechanizmus

Keď odpojíte všetky tri moduly, stále musíte vypnúť aj stroj. To už len vybehnite na najvyššie podlažie a napravo v riadiacej kabíne vypnite ovládacím panelom stroj.

17. Získaj dokumenty

Už len treba nájsť požadované dokumenty.

A. Zisti, kde je Duch

B. Získaj dokumenty

Do podzemia ste sa už dostali, takže treba vyraziť po dokumenty. Len prejdite zo štvrtého podlažia, kde ste odpojili modul ďalej chodbou a na konci poslednej haly nájdete Duchovo telo. Prezrite si ho a získate dokumenty. Taktiež si od neho vezmite jeho špeciálne brnenie (Ghost Suit), ktoré môžete odovzdať vedcom ako súčasť vedľajšej úlohy.

C. Dostaň sa von cez tunel

Napravo je za pletivom v podlahe otvor, ktorým skočte dole. Dole je v stene ďalší otvor, ktorým prelezte a dostanete sa do podzemných tunelov pod celým komplexom. Len nimi prejdite až na koniec, kde vylezte hore rebríkom. Ste v južnej časti komplexu. Preskočte pletivo, zoskočte z múru a ste vonku.

D. Odovzdaj dokumenty

Už sa len vráťte do bunkra za profesorom Sakharovom a oznáte mu splnenie vášho poslania. Nezabudnite si pozrieť, čo má na predaj. Nájdete tam dobré kúsky brnenia (SSP-99M, SSP-99 a SEVA Suit) a aj pár dobrých zbraní.

18. Získaj dokumenty

Toto je úloha, ktorú ste dostali už na začiatku vašej púte z Baru od Barmana. Celý čas ste pracovali na jej splnení prostredníctvom ostatných úloh. Dokumenty ste našli počas plnenia predošlých úloh v podzemí.

B. Stretávka s Barmanom

Vráťte sa naspäť a odtiaľ do Baru. Oslovte Barmana a odovzdajte mu dokumenty. Taktiež mu dajte flashdisk, ktorý vám dal profesor Kruglov za to, že ste ho dostali bezpečne k Yantáru. Barman vám zaň dá 5 000 rubľov.
Barman vám povedal, že vám zariadil vstup do hlavného stanu skupiny Duty. Tá je tu v oblasti Bar. Je to časť na východe, pred ktorou stoja na stráži vojaci a predtým vás nechceli vpustiť. Od generála Voronina môžete získať vedľajšiu úlohu „Získaj Bulldog-6“.
Teraz môžete začať plniť novú úlohu, ktorú vám zadá, no odporúčam splniť najprv úlohu, ktorá sa vám objavila. Musíte sa vrátiť do Kordónu.

19. Stretni pútnika

Vráťte sa do oblasti Kordón. V rozpadnutej budove pri ceste smerom k železničnému násypu (kde je aj stalker Fox) je samotár Guide. Na základe informácií mu povedzte, že sa chcete stretnúť s Doktorom. Povie vám, že Doktor je v Strelokovom úkryte.

B. Stretni doktora v Strelokovom úkryte

Prejdite z Kordónu do Smetiska a odtiaľ opäť do Agroprom Research Institute. Viete už kde je, tak sa tam v kanáloch presuňte. Pri pokuse o vstup do skrýše sa spustí pasca a vy padnete z rebríku. Prebúdzate sa v Strelokovom úkryte, kde sa k vám prihovára "Doktor" a oslovuje vás Strelok. Vraví, že máte ísť do Pripyate, nájsť tam určitú izbu v hoteli. Následne odpadnete do bezvedomia. Keď sa prebudíte, Doktor tu už nieje.

 • Armádne skladiská

Je to veľká oblasť. Napravo od vstupu, na kopci nad cestou je malá farma, kde sa zdržujú vojaci Duty v exoskeletonoch PNB-4UZ. Južnú a juhovýchodnú časť vypĺňa stará armádna základňa slúžiaca ako sklad, kde majú teraz menší tábor "slobodný muži".
V severozápadnej časti je veľká dedina, ktorá je prázdna až na pár stalkerov pri vstupe. U nich si môžete od Murka vziať vedľajšiu úlohu „Vyčisti dedinu“, ktorej podstatou je zabiť všetkých mutantov v tejto dedine. Hľadajú sa trochu problematicky, no väčšmi keď vás zaregistrujú, sami na vás zaútočia. Celkovo ich je asi päť až sedem. Keď úlohu splníte, ohláste to Murkovi a dá vám ďalšiu „Oznám Lakomca o svojom úspechu“, ktorá spočíva len v tom, aby ste zašli do tábora "slobodných mužov" a od Lakomca - Skinflinta si vypýtali odmenu.
Tu splňte vedľajšiu úlohu pre Duty „Získaj Bulldog-6“. Vstúpte tábora vo vojenskom sklade a tam pohľadajte chlapíka označeného ako Šéf - Chef. Majte u seba aspoň štyri fľaše vodky. Rozprávajte sa s ním a občas spomeňte zbraň Bulldog-6. Zakaždým si vypijete a keď bude opitý, tak spomenie, že jednu stratili v dedine. Zobrazí sa vám to na mapke. V jednej z budov v dedine nájdete túto zbraň v pivnici. Potom ju len odneste do Baru generálovi Voroninovi, ktorý vás obdarí oblekom PSZ-9Md Universal Protection vo farbách Duty.
V severozápadnej časti je na konci cesty prechod. Prechod je ale uzavretý, cesta vedie do Dead City - Mŕtveho mesta. Nemáte dôvod tam chodiť. Vo východnej časti je malé jazierko, kde je aj dosť radiácie a v drevenici nad jazierkom žije sloboďák ktorý je na fete a strieľa po každom kto sa priblíži. Niekedy spí. Môžete sa k nemu vplížiť, nájdete u neho aj brnenie (Flecktarn). Medzi jazierkom je aj mínové pole, tak pozor.
V severovýchodnej časti je prechod do oblasti Červený les. Pri prechode majú tábor ďalší "slobodný muži". Keď sa k nim priblížite, môžete im pomôcť s likvidáciu útočiacich stalkerov „Asistuj "slobodným mužom" pri bariére“. Veliteľom tejto hliadky je Kápo - Cap, alebo po inom Pán Klobúk. Tak ho teda oslovte a potom pomôžte ostatným likvidovať skupinu, ktorá sem beží smerom z Červeného lesa. Za pomoc dostanete finančnú odmenu.

Hlavnou náplňou postupu v tejto oblasti je pridať sa k Duty, alebo "slobodným mužom". Samozrejmé je však, že keď sa pridáte k jedným, druhí budú s vami nepriateľmi. Rozhodnutie je na vás.
 

 • Duty

Ak sa pridáte k Duty, tak vybehnite na farmu a oslovte vodcu Lebku - Skulla. Prvou úlohou je zlikvidovať ostreľovača, ktorý im bráni dostať sa k ich základni. Takže v rámci úlohy „Zabi snipera“ sa vyberte k západnej stene. Ostreľovač je na veži za múrom. Nájdite si vhodné miesto, odkiaľ na neho dovidíte a zastreľte ho. Oznámte to Skullovi a dostanete 4 000 RU. Už má pre vás prichystanú druhú úlohou „Zabi zkurvysyna“, v rámci ktorej sa chystajú zabiť stalkera Lukáša. Vybehnite najprv s vojakmi Duty k múru, tu na západnej strane základne a umiestnia tam TNT - časť múru odpália. Vtrhnú dnu, tak choďte s nimi. Mimo zabitia vodcu máte za úlohu tiež zlikvidovať troch zvyšných ostreľovačov. Potom sa porozprávajste s Lebkom a ten vám dá odmenu 8 000 rubľov.
Výhodnejšie je pripojiť sa k Duty prenajmä z tej časti, že ovládajú Bar a celkovo majú väčšie pôsobenie v Zóne, takže by to bol problém ak by vás vyhlásili ako svojho nepriateľa.

 

 • Slobodný muži

Ak sa k nim pridáte, tak zájdite do budovy uprostred skladísk. Vnútri si na poschodí pohovorte s Lukášom. Lukáš chce, aby ste sa zbavili vojakov Duty, ktorí sídlia na farme pri vstupe do oblasti. Dostanete úlohu „Odohnaj Povinnosť“. Vyjdite do základne a pri moste oslovte Maxa. Ten sa so skupinou stalkerov vydá k táboru Duty. Choďte s nimi a pomôžte im zbaviť sa všetkých vojakov Duty. Potom sa len ohláste po odmenu. Lukáš má pre vás ďalšiu úlohu „Zabi krysu“. Máte dostať zradcu v ich vlastných radoch, no musíte ho dostať pri čine. Vydajte sa na opustenú farmu na severe, ktorá je nad dedinou. Na farme je Pavlik, no nesmie vás zbadať, inak na vás zaútočí a nezavolá svoj kontakt. Keď budete mať farmu na dohľad, tak sa plížte a sledujte ho ďalekohľadom. Po chvíli vojde do budovy a zavolá kontakt. Potom ho môžete zabiť. Len vbehnite a zastreľte ho. Prichádza Ara so svojou ochrankou. To je zradcov kontakt, tak ho tiež zabite. Vráťte sa za Lukášom a dostanete odmenu 7 000 rubľov. Ešte vás pošle k prechodu do Červeného lesa, no tú úlohu ste už mohli spraviť predtým.
Celkovo sa pridanie k "slobodným mužom" zdá zbytočné. Neni ich veľký počet, dokopy možno 25 a majú menší tábor v budove v skladiskách a pár stalkerov pri prechode do Červeného lesa.
 

 • Červený les


Toto je veľká, divoká oblasť plná anomálií. Na dome naľavo na plošine je skryté brnenie (PSZ-9). Hlavnú časť tvorí les. Môžete prejsť ním, alebo sa držať cesty, ktorá lemuje východnú časť, no na nej je zas dosť anomálií. Na konci oblasti poniže cesty k Pripyati chráni túto časť val, ktorý však môžete prekonať na východe normálne po ceste, alebo z druhej strany cez les, cez diery v pletive. V západnej, severozápadnej časti je komplex, ktorý je vaším cieľom pri postupe hlavným príbehom.

20. Vypni radar

Prejdite celou oblasťou do severnej časti a tam pokračujte cestou na západ do komplexu. Cestou k nemu, ktorá smeruje do kopca, si dajte pozor na pár výbušných sudov, ktoré môžu odpáliť anomálie, ak sa priblížite.

A. Dosiahni antény

Keď sa dostanete ku komplexu, dajte sa smerom k bráne na západnej strane. Na východe je zvalený strom opierajúci sa o múr a po ňom sa môžete dostať dovnútra. Ešte povyše stromu je časť múru zbúraná a prejsť sa dá aj tadiaľ, no tam vás ohrozuje radiácia. Vnútri postupujte obozretne.

B. Nájdi vstup do kontrolného bunkru

Keď ste už v komplexe, nemusíte ho celý prehľadávať. Poniže dvoch strážnych veží, pod východným múrom je tunel, vo vstupe ktorého je vlakový vozeň. Vstúpte do vozňa a prejdete ním do tunela. Prejdite tunelom a na konci vstúpte do podzemnej časti.

C.  Vypni mechanizmus

Tu na vás čaká veľká hala. V podzemnej časti síce nemáte mapku, ale celá oblasť je úplne priamočiara. Všetky bočné dvere sú zasypané, takže môžete ísť jedinou možnou cestou. Cestou môžete naraziť na zamknuté dvere, ktoré otvoríte kódom 3-4-2-0-8-9, na ktorý som prišiel po dlhšom bádaní. Na konci, pri poslednej slepej hale, sú naľavo dvere, za ktorými zbehnite schodmi ešte nižšie. Dole pokračujte na koniec do miestnosti s generátormi a pri poslednom vyjdite hore schodmi, za ktorými prejdite dverami do priestrannej haly. V nej prejdite po ochodze doprostred a tam deaktivujte na ovládacom paneli stroj.
Teraz sa musíte vrátiť von, smerom k Pripyati.

 • Pripyat


Pripyat je jedno obrovské mesto, ktoré sa nachádza neďaleko elektrárne a bolo silne postihnuté jej výbuchom! Celú oblasť tvorí teda mesto, respektíve jeho opustené a zničené pozostatky. Odtiaľto už máte priamy prístup k samotnej nukleárnej elektrárni.

21. Dostaň sa do hotelu

Vašou úlohou je tu dostať sa do hotelu. Zároveň, ak ste si splnili úlohy kde ste sa stretli s Pútnikom a Doktorom tak máte nájsť tajný úkryt v hoteli.

A. Stretni Sidorovichovích stalkerov

Keď ste odpojili vysielač a vyšli z komplexu, tak vám Sidorovich oznámil, že keďže je už možný prechod do Pripyati, zhromaždila sa tam skupina jeho stalkerov, chystajúca sa ho preskúmať. Odporúča vám pridať sa k nim. Sú neďaleko od vstupu do oblasti, tak k nim zájdite a pridajte sa k nim. Čakajú na vás. Na ich čele je Wolf, takže vám stačí ho prenasledovať.

B. Prenasleduj Vlka

Skupina sa začne presúvať ruinami mesta. Postupujte s nimi. Spoločne prejdete pár ulicami až k podzemnej garáži. Do nej vojdú a tam sa rozhodnú, že je čas doplniť sily a oddýchnu si. Ak chcete ďalej, tak musíte postupovať sami.

C. Nájdi hotel

D. Nájdi izbu v hoteli

E. Prehľadaj izbu

Severne od parkoviska je hotel. Dostaňte sa doň a vyjdite na poschodie. Tam otvorte dvere na ľavej strane a dostanete sa do miestnosti, ktorá bola vaším úkrytom, keď ste tu už kedysi zrejme "pôsobili". Z miestnosti si vezmite dekodér a nejaký zväzok papierov. Tu už ste si ukryli aj armádne brnenie (SKAT-9M).

F. Nájdi cestu do Chernobyľu AE

Keď ste si splnili ostatné povinnosti a prehľadali mesto, postupujte do jeho severnej oblasti, kde je prechod ďalej. Prejdite ním a po krátkej scénke sa vám začne nahrávať nová oblasť.

 • Chernobyl AE


Teraz sa musíte dostať priamo do elektrárne. Obťažujú vás anomálie. Postupujte v oblasti po hlavnej ceste, ktorá vás dovedie k cieľu. Najprv rovno po ceste pred vami a na konci neďaleko budovy pred vami zabočte doľava. Postupujte tu zase rovno až na koniec cesty, kde narazíte na koľajnice a aj nejaký vlakový vozeň. Tu sa otočte doprava a vstúpte do budovy. Vo vstupnej hali už len doľava a vstúpte otvorom do podzemnej časti.

,,Sarkofág"

Tu postupujte celkom lineárnou cestou až ku schodom, ktorými vybehnite hore. Nad schodmi sa chodba rozdvojuje a každá z ciest vám umožní rozdielne zakončenie.
Cesta naľavo vedie do ďalšej chodby.
Cesta napravo vedie tiež do ďalšej chodby, kde po ľavej strane bude vstup do chodby s tajnými dverami, ktoré vám umožnia ďalšie ukončenie hry s objasnením mnohých záhad.


A. Nájdi skryté dvere

B. Otvor dvere s dekóderom

C. Zisti, čo je za dverami
 

Keď z chodby prejdete doľava k tajným dverám, tak na ne použite dekodér. Máte 30 sekúnd, než dvere otvorí. Keď sa dvere otvoria, situácia sa nezlepší. Čaká vás niekoľko dlhých chodieb. Prejdite takto pár dlhých chodieb až na koniec a tam vstúpte do haly s ovládacími panelmi.

Vstúpte do miestnosti a uprostred vidíte kruh, ktorý lemuje šesť stĺpikov s modrými guľami. Všetky ich streľbou zničte. Ako ich budete likvidovať, začnú sa v miestnosti objavovať anomálie útočiace na vás. Nemáte inú možnosť, než sa im snažiť uhýbať, pokým nezničíte všetky stĺpiky.

Keď sa vám to podarí, objavíte sa vonku. Teraz vás čaká dlhá a namáhavá cesta. Neďaleko vás je anomália. Skočte do nej a budete teleportovaný na iné miesto. Takto sa budete musieť presúvať. Všetky vás presúvajú len v rámci tejto oblasti po rôznych častiach okolia elektrárne. Celkovo môžete vidieť po okolí hromadu na rôznych miestach. Vy budete vždy teleportovaný na iné miesto. Niektoré sú neraz len pár metrov od vás, niektoré musíte pohľadať. Cesta k nim je však vždy celkom ľahko, intuitívne nájditeľná. Jedna je umiestnená napríklad pri stene budovy a je do nej treba skočiť zo strechy, inak ich bežne nájdete na plošinách, strechách a trámoch. Anomálií je pomerne dosť takže sa presúvajte. Keď vstúpite do poslednej, vrhne vás to do miestnosti, kde je nejaký prístroj fungujúci na energii tiel v bio-komorách. Pustí sa scéna, v ktorej zničíte prístroj a vydáte sa ďalej niekam do Zóny. Zrejme ten najlepší koniec z tých, ktoré hra ponúka - http://www.youtube.com/watch?v=IU6vlQfrBfk

 • Clear Sky :

ROK PRED UDALOSŤAMI ZO SHADOW OF CHERNOBYLU

V poslednej dobe sa v Zóne objavili záhadné emisie, ktoré zabíjajú všetko v ich dosahu. Vy ste stalker, ktorý bol práve takouto emisiou zasiahnutý, keď prevádzal Zónou skupinu ekológov. Preberáte sa v tábore skupiny Clear Sky, kde sú celkom prekvapení z toho, že ste emisiu prežili. Takže budete pátrať po pôvode týchto emisií.

 • Bažiny


Bažiny sú vašou prvou veľkou oblasťou, kde sa budete zoznamovať s hrou. Je tu tábor skupiny Clear Sky. Do neho sa nemôžete dostať priamo, pretože je zrejme skvele ukrytý a tak sa doň dostanete len pomocou sprievodcov. V tábore ste v bezpečí. V močiaroch vonku, kde už sa pohybujete voľne je niekoľko centier (čerpacia stanica, rybárska dedina, ruiny dediny, táboriská, kostol, farmy ...).

1. Pohovor si s barmanom
 

Keď sa preberiete, pohovorte si s Lebedevom. Po rozhovore si máte pohovoriť s barmanom Mrázom.
V základni je pár zaujímavých ľudí: profesor Beanpolev od ktorého sa môžete dozvedieť niečo o zóne; mechanik Gray, ktorý vám môže vylepšovať zbrane a tiež má pre vás nejaké úlohy (získať informácie o vylepšeniach); docent Suslov, ktorý je díler a zároveň vám bude dávať odmeny za splnenie úloh pre Clear Sky; samozrejme Lebedev, ktorý vám bude dávať hlavné úlohy pre Clear Sky; barman Mráz, od ktorého sa môžete dozvedieť nové klebety a môžete s ním obchodovať; a napokon Šikula (áno, ten Šikula zo Shadow of Chernobylu), ktorý je v dome s Lebedevom, ktorý vám môže povedať niečo o situácii v bažinách a vysvetlí vám, ako funguje vaše PDA.
Napokon zájdite do baru, ktorý je hneď vedľa budovy, v ktorej ste sa prebrali a oslovte barmana Mráza. Povie vám niečo o sebe a o tomto mieste, keď sa ozve Lebedev.

2. Pohovor si s Lebedevom
Získaj výbavu od dílera
Požiadaj sprievodcu, nech ťa odvedie k hliadke

 

Lebedev prerušil váš rozhovor s Mrázom, aby ste sa vrátili za ním. Vráťte sa teda a vypočujte si ho. Povie vám niečo o tom, že Clear Sky sú výskumníci študujúci zónu a emisie, ktoré v posledných dňoch dosť výrazne zmenili zónu. Zakončí to tým, že jedna ich hliadka potrebuje pomoc. Zájdite k dílerovi a dostanete od neho základnú výbavu na prežitie (upilovanú brokovnicu, pištoľ, muníciu, nôž, detektor artefaktov a lekárničky). Keď ste napokon pripravený, tak len pri bráne oslovte sprievodcu a požiadajte ho, nech vás odvedie.

3. Choď pomôcť hliadke spojencov
Vylez na vežu, zabi diviaky


Objavíte sa uprostred bažín. Prejdite prvým mostom pomedzi anomálie. Použite detektor artefaktov a naľavo od mosta, pri anomálii vedľa vody s ním nájdete váš prvý artefakt. Takýmto spôsobom môžete hľadať pri anomáliách neskôr ďalšie artefakty. Potom pokračujte k stanovisku spojencov. Keď dorazíte na miesto, zistíte, že vaši spojenci sú mŕtvi, zabili ich diviaky. Jeden ešte žije na vrchole veže a volá vás k sebe. Môžete v rýchlosti obrať mŕtvoly a rýchlo vylezte hore, pretože dorazia ďalšie diviaky. Môžete, ale nemusíte ich zabíjať, nie je to potrebné. Len počkajte na veži a o chvíľu sa objaví ďalšia emisia, ktorá vás omráči.


4. Zisti od Lebedeva, čo sa stalo
Vyzdvihni si odmenu


Preberáte sa naspäť v tábore Clear Sky. Zájdite za Lebedevom a pohovorte si. Povie vám svoju teóriu, že emisie zrejme spôsobujú to, že sa niekto dostal do centra Zóny. Od vás chce pomoc a je to celkom prosté, pomôžete Zóne a pomôžete aj sám sebe, pretože hoci máte nevysvetliteľne schopnosť prežiť priamy zásah Emisie, každý výboj emisií pomaly narúša váš nervový systém a tak vás zabíja. Jeho kontakty vás smerujú do oblasti Kordón, no tam vedie len cesta cez bažiny. Po rozhovore sa ešte zastavte vyzdvihnúť si odmenu za vašu poslednú prácu.

5. Vydaj sa so sprievodcom do bažín


Choďte za sprievodcom a ten vás odvedie do bažín. Neďaleko vás je tábor banditov. Môžete útočiť, alebo počkať na spojencov, ktorí smerujú k vám. Keď vyčistíte tábor od banditov, smeruje k vám ďalšia skupina priateľských stalkerov, tak si na nich počkajte, aby miesto zaistili.
Takto postupne musíte vyčistiť od banditov ešte pár táborov v bažinách. Keď vyčistíte pár ďalších táborov, tak sa vám začnú objavovať ciele aj medzi hlavnými úlohami, budete musieť obsadiť hlavný tábor banditov a zabezpečiť cesty v oblasti. Po splnení úlohy je sprievodca na južnej farme, ochotný vás odviezť do Kordónu. Zatiaľ sa tam nemôžete dostať pešo, ale len čo vás tam odvedie, bude možný aj priamy prechod cez prechodné časti. Než sa vydáte ďalej, môžete sa ešte samozrejme vrátiť do táboru Clear Sky vyzdvihnúť si odmeny, doplniť výbavu, vykonať opravy a podobne, ak máte 13 500 rublov oplatí sa u docenta Susla kúpiť CS-1 brnenie. Keď budete pripravení, nechajte sa odviezť do ďalšej oblasti.

 • Kordón


V strednej časti je menší tábor Stalkerov, kde je vodcom Wolf - Vlk (áno tiež zo Shadow of Chernobylu) a v severnej časti je prasačia farma, v ktorej je otec Valerián, tam nájdete aj obchodníka Šilova a technika Vanoa. Prechod medzi severnou a južnou časťou oblasti je možný len popod železničný most uprostred oblasti. V južnej časti sú ešte sýpka a vozovňa. Na severe je malá stanica, cez ktorú je možný prechod na Smetisko. Ďalší prechod je povyše severu a na východe je prechod do časti Temné údolie.

6. Pohovor si s dílerom

Prejdite tunelom, v ktorom ste sa práve objavili. Dávajte pozor, neďaleko od vás je kontrolný bod armády. Ak sa priblížite, začnú streľbu. Môžete sa vrátiť do bažín a prejsť do Kordónu severovýchodnou časťou. Napokod sa dostaňte k dílerovi - Sidorovichovi. Je to díler a zaujímajú ho hlavne výsledky. Obchoduje aj s armádou aj so stalkermi, ktorí mu mali zohnať nejaký tovar, no povadili sa s armádou. Ak by sa prišlo na to, že obchoduje s armádou, stalkeri by mu zrejme išli po krku, takže nemôže požiadať o pomoc armádu. Vydajte sa na sever, prejdite za železničnú trať a tam vstúpte do prasačej farmy. Pohovorte si s otcom Valeriánom, ktorý bol zrejme kedysi kňazom. Povie vám, že spolupracoval s armádou, platil vojakom, aby mohol prevážať veci, no veliteľ vojakov to hral na obe strany a donášal na neho aj banditom. Keď ho kvôli nemu okradli banditi, naštval sa a zajal ho. Teraz je v ťažkej situácii: kvôli rukojemníkovi na neho armáda nezaútočí, no nemôže ho ani pustiť, aby nešiel proti nemu a bez tovaru, ktorého polohu mu nechce prezradiť s ním nebude díler viac obchodovať. Aby ste mu pomohli, zistite, čo vie zajatý major. Zájdite za ním do budovy oproti a pohovorte si. Pochvastá sa, že ho prídu zachrániť jeho ľudia. Vráťte sa to oznámiť Valeriánovi. Valerián vám povie, že major Chaletski má len dvoch mužov, na ktorých sa môže spoľahnúť a keby ste ich zlikvidovali, zrejme by sa vzdal nádeje na záchranu.

7. Zlikviduj vojaka pri sýpke
Zlikviduj vojaka pri vozovni

V južnej časti Kordónu máte dva objekty, sýpku a vozovňu. Pri oboch sú vojaci. Zabite ich. Keď obaja padnú, tak sa vráťte do prasačej farmy a vypočujte si rozhovor Valeriána s Chaletskim. Ten sa vzdá a povie vám, kde nájdete tovar. Valerián vás len pošle ho vyzdvihnúť, tak si poň zájdite. Kufrík je vždy na inom mieste, no máte ho na mape, takže si k nemu zájdite a vezmite ho. Zaneste ho dílerovi. Ten vám za odmenu povie, že stalker menom Tesák (Fang) tu pred pár dňami bol a hľadal elektrónové zosilňovače. Ostatné veci čo hľadal však díler nemal, tak sa pustil na Smetisko, kde vraj nedávno skupina stalkerov objavila zahrabané veci z doby po výbuchu.

Vydajte sa teda do oblasti Smetisko. Vedú tam z Kordónu dve cesty, zvoľte si radšej tú ďalej na severe. Vedie k prechodu.

 • Smetisko


Z oblasti sa môžete dostať dvoma prechodmi na juhu do Kordónu, dvoma na východe do Temného údolia, dvoma na západe do Agropromu.

8. Získaj informácie o objavených veciach z doby po výbuchu


Keď pôjdete z juhu po ceste na sever, tak choďte k druhej veľkej kope odpadu. Tam nájdete miesto výkopov, no všetci stalkeri sú tu mŕtvi. Prehľadajte ich telá. Keď narazíte na správne telo, zistíte, že dali Tesákovi nejaké súčiastky, no tomu sa nepozdávali a odmietol im zaplatiť. Poslali za ním posla Vasju, aby z neho vymámil nejaké prachy.
Vydajte sa na východ a tam v malom údolí narazíte na posla. Vasja sa tu ukrýva pred bandou psov. Vylezte si na skalu, aby ste boli trochu chránený a pomôžte mu zabiť všetkých psov. Po boji vám poďakuje a povie vám, že Tesák smeroval do Temného údolia. On sa vydá do Kordónu za dílerom, pretože vraj ani sám nevie, čo všetkých jeho stalkerov zabilo a má z tejto oblasti strach.

 • Temné údolie


Na severe je továrenský komplex, juhovýchodne od komplexu je fabrika. Na juhu je malá farma, nad ňou je bažina s dvoma ostrovčekmi okolo mostu, kde je nejaká tá ukrytá výbava. Z oblasti vedú na západe dva prechody na Smetisko a na juhu jeden do Kordónu.

9. Zisti o Tesákovi informácie v Temnom údolí

Zvoľte si jeden z dvoch prechodov do Temného Údolia. Oba vás dovedú k stanoviskám "slobodných mužov" a každé stanovisko chce, aby ste schovali zbraň a čakali. Poslúchnite a len vám povedia, čo sa v okolí deje. Cestou dostanete volanie o pomoc. Ak dobehnete na miesto volania, nájdete všetkých mŕtvych. Inak len pokračujte do továrne, vchody má z východnej a západnej strany.

10. Zisti, čo sa stalo na stanovisku/Nájdi aktívne PDA


V tábore si pohovorte s Lingovom. Je zástupcom veliteľa a aby ste mohli za veliteľom, musíte mu pomôcť. Najprv chce, aby ste zabili Pseudopsa. Stačí zájsť západne na označené miesto a tam zabiť psa. Vráťte sa za Lingovom a má pre vás ďalšiu úlohu – odviezť zásoby ich hliadke. Zájdite za obchodníkom Ašotom, ktorý vám dá muníciu. Choďte juhovýchodne od fabriky a začujete zvuky boja. Keď dorazíte na miesto, zistíte, že všetci sú mŕtvi. Prehľadajte telá a pri jednom nájdete PDA, ktoré si vezmite. PDA zaneste Čechovovi, to je veliteľ skupiny, za ktorým vás už teraz pustia. Zistíte, že ich zradil Lingov, ktorý dodával informácie nepriateľovi. Čechov vám poskytne informácie o Tesákovi, ak mu pomôžete so zradcom.

11. Lokalizuj zradcu


Sledujte zradcu, ktorý uteká na juh. Keď sa priblížite k južnej farme, zistíte, že sa ukryl tam. Zabite ho. Keď už je mŕtvy, prezrite si jeho telo a vezmite si jeho PDA. To zaneste veliteľovi Čechovovi naspäť na základňu. Za to dostanete od Čechovova informácie o Tesákovi. Zistíte, že po pár dňoch čo sa potuloval po Temnom údolí sa vrátil naspäť do Smetiska.


12. Vezmi si Tesákovo PDA


Sledujte Tesákovu stopu jeho PDA, ktoré Čechov nechal napichnúť. Dovedie vás k starej fabrike. Tam vás signál vedie k dverám do podzemia. Tu na vás čaká pasca, po vstupe vás omráčia a olúpia o všetky veci. Môžete si pomôcť tak, že veci z inventára hodíte na zem neďaleko dverí a po skončení v pivnici si ich vezmete naspäť (peniaze nezachránite, tak si môžete niečo kúpiť). Je tu Tesákovo PDA, ktoré si samozrejme vezmite. Z jeho PDA ste zistili, že je skupina stalkerov, ktorá sa dostala do centra Zóny a máte sa postarať o to, aby ich objav zostal tajomstvom. Teraz máte medzi úlohami aj jednu vedľajšiu a to získať naspäť svoje veci. Môžete sa vydať na juh, nájsť tábor s pár nepriateľmi, zbaviť sa ich a z truhlice si vziať naspäť svoju výbavu. Potom už len prejdite do oblasti Inštitútu Agroprom.

 • Agroprom Research Institute


Na juhu je prechod do Bažín, na juhovýchode a východe na Smetisko a na severe sú dva prechody do oblasti Yantár. V oblasti sú dva komplexy, jeden je pod kontrolou frakcie Duty, druhý prenechali stalkerom, ktorý potrebovali útočisko. V okolí jazera narazíte na pár stalkerov s vedľajšou úlohou a dobrou odmenou.
V oblasti je aj major Zvjagincev. Je v komplexe kde sú Duty. U neho sa dá skúsiť si streľbu na terče.

13. Nájdi skrýšu skupiny stalkerov


Po vstupe schovajte zbraň a pohovorte si s členom frakcie Duty. Povie vám niečo o oblasti a oznámi vám, že práve sa vydáva jedna skupina ku komplexu, tak sa k nim môžete pridať. Pridajte sa teda k vojakom a pokračujte s nimi po ceste. V komplexe vstúpte do hlavnej budovy a na vrchnom poschodí nájdete generála Krylova. Môžete mu povedať, že chcete nájsť vstup do podzemia Agropromu. Ponúkne vám pomoc so vstupom do podzemia, ak vy sľúbite, že sa pokúsite podzemie zatopiť - pretože v ňom žijú nejaký mutanti a v poslednom čase vyliezajú. Keď súhlasíte, oznámi seržantovi Čirsovovi, aby vás vpustil do podzemia.

14. Vlez do podzemia


Vydajte sa na juhovýchod oblasti, kde hliadkuje skupinka vojakov. Seržant Čirsov vám dá brokovnicu a muníciu. Napokon vlezte dierou do podzemia.

15. Nájdi skrýšu skupiny stalkerov


Podzemie je trochu špecifické, pretože nemáte k dispozícii mapu. Po vstupe do podzemia sa dostanete do chodby, kde z potrubí uniká horľavý plyn, takže si dávajte pozor na oheň a snažte sa mu vyhnúť a pohybovať sa pomaly popod ohne. Na konci chodby vylezte rebríkom o úroveň vyššie.
Choďte do malých dvier v rohu. Za nimi otočte ventilom, čím vypustíte do podzemia vodu.
Keď spustíte zatopenie, choďte inou trasou, než ste prišli. Zdvihnite mreže na dverách, ktoré sú pri vás a vybehnite schodmi o úroveň vyššie. Tam zahnite doľava a bežte k rebríku. Dobehnite k rebríku a vylezte ním hore, čím sa vyhnete utopeniu. Vybehnite po schodoch a vstúpte do chodby. Pokračujte, až narazíte v stene na malý otvor s rebríkom. Vlezte tam a vylezte rebríkom do ukrytej miestnosti. Je to Strelcov úkryt - určite to tu poznáte zo Shadow of Chernobylu. Nájdete tu jeho PDA, tak si ho vezmite a vypočujete si plány Strelca a Ducha (Strelok, Ghost, kto hral Shadow of Chernobyl, už vie, o čo ide). Lebedev vám povie, že sa pokúsi dostať info o Strelcových partneroch a vy máte zistiť o Strelcovi. Vráťte sa dole do chodby, pokračujte naľavo a chodbou až k točitému schodisku. Vybehnite po ňom hore. Vylezte rebríkom a dostanete sa opäť hore na povrch. Môžete sa zastaviť za generálom Krylovom, ktorý vám dá odmenu za to, že ste zatopili podzemie. Môžete si opraviť a vylepšiť výzbroj a brnenie.

 • Yantár


16. Pohovor si so Sacharovom


Zájdite do tábora ekológov. Je na južnej strane. Vstúpte do bunkra, kde je profesor Sacharov a spýtajte sa ho na Strelca. Potvrdí vám, že tu pred pár týždňami bol a že sa dohodli, že mu Sacharov dá blokátor psi-emisií, aby ho otestoval a Strelec veril, že sa s ním dostane do centra zóny. Jedna skupina stalkerov sa však z továrne dostala a vraj našli nejaké technické informácie, ktoré by mohli pomôcť odhaliť zdroj psi-emisií. Ak mu ich nájdete, on vám pomôže dostať sa do továrne, kde Strelca videl naposledy. Od Sacharova si môžete nakúpiť v prípade potreby muníciu, alebo dobré brnenie.

17. Stretni sa s Ľavákovou skupinou

Choďte do továrne, pri ktorej už čaká Ľavák. Najprv vylezte na dosku a preskočte múr. Pokračujte k ďalšiemu múru. Vybehnite po schodoch na strechu budovy. Dostanete ďalšiu úlohu, ísť smerom k Červenému lesu.

 • Červený les


Červený les - veľká oblasť plná stromov s množstvom anomálií. V lesoch je jaskyňa, ďalej je tam tábor a stará baňa, stanovisko pri moste južne pod lesom a tábor na severe nad lesom, kde je prechod do armádneho skladu a veža Lesníka. 
Máte za úlohu zistiť niečo o Strelcovi. Tí, čo hrali prvý diel, vedia, kto je "Strelec" (Strelok). Vydajte sa po ceste vpred a na konci cesty narazíte na malý tábor pri rieke. Keď sa priblížte, osadenstvo tábora vás napadne. Počas boja sa záhadne objaví aj Strelec a odpáli tunel za sebou, takže budete musieť nájsť inú cestu. Potrebujete sa dostať na druhú stranu rieky.
Dostali ste signál s núdzovým volaním, tak zájdite do Červeného lesa a na konkrétne miesto. Všetci zo skupiny sú mŕtvi, tak prehľadajte ich telá a vezmite si PDA s údajmi o lese. Zistíte z neho, že v centre je anomália, ktorá by vám mohla pomôcť dostať sa na okraj lesa. Pri ceste do oblasti anomálií postupujte na východ a narazíte na ďalšiu malú skupinu stalkerov. Vaša cesta vedie severne cez les. Pohovorte si s vodcom týchto stalkerov a povie vám, že smerujú k anomáliám, aby sa nabalili na artefaktoch, no cesta je nebezpečná a hodila by sa im pomoc, tak súhlaste. 
Najprv máte cestu, ktorá vás dovedie do jaskyne. Dostanete sa na pláň. Prejdite pár metrov a nájdete nejaký tábor. Tu stalkeri zastavia s cieľom, že si môžte oddýchnuť. Vezmite si od nich artefakt ako odmenu za vašu pomoc. 
Vy sami dorazte k vraku, ktorý je uprostred lesa a nad ním je anomália. Skočte do anomálie. Tá vás hodí niekde na sever.


18. Pohovor si s Lesníkom
 

Prejdite do veži popri vás a na poschodí nájdete Lesníka. Opýtajte sa ho na prechod. Ponúkne vám pomoc pri ceste do Limanska, no cesta vedie jedine cez most. Ďalšiu cestu objavili žoldáci, ale zdá sa, že uviazli v anomálii časovej slučky a nemôžu nájsť cestu von. Potrebujete ich, takže im treba pomôcť. Treba zájsť do armádneho skladu a získať vhodnú pozíciu pre rádiový signál a zachytiť správu. Prejdite prechodom povyše Lesníka do Armádných skladísk.

 • Armádne skladiská


Táto oblasť je tiež známa z prvého dielu. Na juhu je malý oddiel vojakov Slobody, ktorých vedie Havran. V centre na západe je opustená dedina, kde táboria žoldnieri. Na juhu, v centre, je vojenská základňa, v ktorej najprv nájdete len mutantov, no pri postupe hlavným príbehom v nej budú neskôr opäť vojaci. Pri prechode na Smetisko je ďalšie malé stanovisko Povinnosti. Na juhozápade je opustená farma, ktorá v tomto dieli nemá význam. Na severovýchode nájdete skupinku vojakov Monolitu, no nemusíte tam vôbec chodiť, psionická bariéra vás za ich stanoviská nepustí.

19. Stretni sa s žoldákmi v dedine


Po prechode z Červeného lesa si rovno pohovorte s Havranom. Povie vám niečo o situácii v oblasti. Potom choďte južne a narazíte na veľkú dedinu. V nej je skupina žoldnierov. Povedia vám o stratenej skupine a že sa s ňou teraz nemôžu spojiť. Vhodné miesto by bola vodárenská veža na rozšírenie signálu, ale odohnala ich odtiaľ nejaká potvora.
Veža je na severnom konci dediny, tak k nej zájdite. Vylezte hore na vežu a tam zachytíte rádiové vysielanie. Vráťte sa naspäť do Červeného Lesa a oznámte správy Lesníkovi. Povie vám, že v takejto anomálii uviazol aj on a dostal sa z nej pomocou artefaktu Kompas. Ten si však už dávno odložil a máte mu ho doniesť späť.

20. Kompas


Vráťte sa bránou do lesa a pokračujte popri múre k vchodu do bane. Vezmite si zo stolíka artefakt Kompas a vráťte sa s ním za Lesníkom. Odovzdajte mu ho a za odmenu dostanete odstreľovačku.
Kým nájde spôsob, ako využiť Kompas, pošle vás naspäť do oblasti armádnych skladísk. Vo vojenskom komplexe máte nájsť vysielačku dosť silnú na to, aby ste mohli kontaktovať stratenú skupinu.

21. Odvysielaj súradnice


Vráťte sa cez prechod neďaleko Lesníka do susednej oblasti a zájdite pred vstup do základne. Choďte na vežu za budovou. Vylezte úplne hore, zoberte a použite rádio, čím odvysielate stratenej skupine presné súradnice miesta. 
Teraz sa vráťte do Červeného lesa. Máte sa stretnúť s Lebedevom, čaká na vás pri moste, takže sa vráťte cez celý Červený les až naspäť na miesto, kde ste začínali. Cestou pozor na mnoho anomálií.

Keď dorazíte k mostu, môžete vyraziť tunelom priamo do Limanska.

 • Limansk


Limansk je mesto, ktoré si však príliž neužijete, pretože je plné nebezpečných anomálií a tak sa treba držať hlavne priamej cesty.

22. Preskúmaj mesto Limansk


Po vstupe do oblasti sa vaša skupina rozbehne k prvej budove, kde sú dvaja banditi. Jeden leží ťažko zranený na zemi a druhý sa vzdáva a snaží sa zachrániť si život tak, že vám povie o pasci, no požaduje lekárničku pre svojho druha. Ak nič nespravíte, tak ho za chvíľu vaši zastrelia. Ak chcete, tak ho oslovte a dajte mu lekárničku, ktorú podá svojmu kolegovi a označí vám na mape miesto, kde banditi nastražili výbušninu. Cesta od vás vedie rovno na sever, priamo, no práve na nej je pasca, takže pred pascou zahnite doprava a len obíďte budovu a vráťte sa opäť na hlavnú cestu. Tu sa hlavná cesta obchádzala, no ďalej je v Limansk dôležité držať sa hlavnej cesty, pretože okolie je plné rádioaktivity a nebezpečných anomálií. Dorazíte na malú križovatku. Pokračujte na námestie, napravo uvidíte mrežovanú bránu, ktorej jedna časť chýba, tak ňou prejdite. Za ňou prejdite dvorom a vstúpte severne do budovy napravo. Prejdite ňou a na druhej strane vyjdite von. Dostanete sa k mostu. Zlezte dierou o podlažie nižšie a tam vyjdite dverami na priestranstvo za budovou. Tam pokračujte po ceste smerom naľavo a okolo budov pred vami. Na ceste za budovami vidíte niekoľko anomálií pri sebe. Najprv choďte sprava a prejdite doľava na malé schody pomedzi anomálie. Prejdite trocha vpred po terase a tam opäť pomedzi anomálie na pravú stranu, k autobusu. Vyskočte na krabice a vlezte do autobusu. Keď vyjdete z autobusu, pokračujte rovno na sever a na konci cesty vybehnite po schodoch na kopec s rozostavanou budovou. Choďte na prvé poschodie staveniska a pri zadných oknách nájdite drevené lešenie. Vyskočte z okna na lešenie a zlezte dole, pretože inak sa za budovu nedostanete. Brána je tu zavretá, ale je pod ňou v zemi diera, tak sa ňou podplazte von. Dostanete správu, že postup vám bráni plot s elektrinou. Choďte do budovy napravo a vstúpte do nej. V nej vylezte rebríkom na povalu a z nej vyjdite von na strechu budovy. Po streche prejdite na susednú budovu, na balkón a z neho na strechu tejto budovy. Z nej na potrubie, ktoré vedie k veľkej budove pred vami. Z potrubia prejdite po doskách na terasu tejto budovy, po terase k malým dverám a hore rebríkom na terasu nad vami. Prejdite po nej na koniec k ďalším dverám s rebríkom. Pred dverami je na stene generátor, tak ho vypnite a odstavíte tak elektrinu v plote. Napokon zlezte dole a pokračujte na sever.

23. Nájdite cestu do Chernobyľu AE


Lebedev vraví, že tu niekde by sa už mal nachádzať Strelec a dá vám do rúk zbraň, na ktorej už dlhšie pracoval aj s Beanpolevom, EM1 plne nabitá elektromagnetickým pulzom, máte nájsť Strelca a použíť ju na neho, pretože vraj používa nejaký ochranný štít (zrejme používa nejaký silný artefakt). Prejdite krátkym úsekom pred vami do starej nemocnice. Vstúpte do nej a vybehnite schodmi na poschodie, prebehnite napravo po terase a do dverí a tam dolu schodmi, potom spodnou časťou do dverí pred vami. Za nimi opäť hore schodmi a ste na ľavej terase. Z tejto terasy prebehnite na konci terasy dreveným mostom na terasu oproti a tu nájdite dieru v stene naľavo a preplazte ňou do ďalšej časti. V druhej časti zlezte dole a pokračujte vpred. Prejdite na druhú stranu tejto časti a chodbou sa dostanete priamo smerom pri elektrárňu. Tu môžte zbadať Strelca na moste napravo od vás, no nemáte k nemu priamy prístup, ale EM1 má dobré zameriavanie, tak ju hneď použite, koľko sa dá. Ak ste rýchly a presný, pripravíte ho hneď aj o polovicu. Vaši sa rozbehnú pravou stranou, aby ho obkľúčili. Vy s Lebedevom choďte ľavou. Po chvíli vám utečie a začína sa podobný záver ako v prvom dieli. Musíte ho dostihnúť, respektíve dostať sa na ďalšiu vhodnú pozíciu, odkiaľ na neho dosiahnete. Napokon, keď mu takmer odoberiete celú ochranu, nastáva blowout a za ním aj záverečná scéna a koniec hry - http://www.youtube.com/watch?v=8hu6_Yxj4cY

 • Call of Pripyat :

ROK PO UDALOSTIACH ZO SHADOW OF CHERNOBYLU

Úvod

Ste major Alexander Degtyarev, príslušník USSR, ktorý bol poslaný do Zóny, aby odhalil čo stojí za zlyhaním operácie "Fairway". V podstate išlo o mapovanie a zaznamenávanie pozícií anomálií helikoptérami, ale po pár hodinách stratili so všetkými helikoptérami signál. Preto ste tu vy, aby ste odhalili, čo sa helikoptéram prihodilo a čo bola príčina.
Samozrejme ste maskovaný ako stalker, aby ste mohli zistiť čo najviac a takisto - aby ste nemali na každom kroku problémy. Stalkeri moc neobľubujú, keď sa okolo nich motá armáda. Ale do týchto severnejších častí sa ešte veľký počet stalkerov vraj ešte nedostal, takže môžete nerušený pracovať o samote.

 • Zaton

Zaton je veľká oblasť, plná močarísk a bažín. Celkovo je oblasť dosť zarastená a v južnejších častiach sú aj lesy. Je tu celkom veľa jaskýň, na severozápade je aj opustený drevárenský komplex, južne od neho je Centrum BIS, v ktorom sa pred katastrofou točili filmi, za ním je bažina plná anomálií. Juhovýchodne je nejaká čistička odpadových vôd, západne od nej je menšia fabrika a juhozápadne je nejaký komplex budov s anténami.
V oblasti je dosť anomálií a radiácie.

1.
Tábor

Vydajte sa smerom vpred a po pár metroch narazíte na skupinu stalkerov. Pohovorte si s nimi. Spýtajte sa na najbližší stalkerský tábor a odporučia vám Skadovsk. Spýtajte sa tiež na havarované helikoptéry. Jeden z nich vraj videl ako jedna armádna helikoptéra havarovala na plošine v južnej časti Zatonu. No je problém sa tam vraj dostať, ale mohol by to vedieť ich priateľ - Noah (úloha „Dostať sa na plošinu“). Môžete sa spýtať aj na prácu a odporučia vám v Skadovsk vyhľadať Bearda, vraj je to správny chlapík. Po dohovorení sa vydajte smerom k táboru, ktorý vám spomenuli. Je to loď, ktorá uviazla v močiari, keď oblasť prišla o rieku. Z kopca poniže Stalkerov si vyberte ďalekohľad (5) a poobzerajte sa po oblasti, môžete v diaľke vidieť veľkú ľod, to je Skadovsk. Pri vstupe na loď schovajte zbraň a až tak vám povolia vstúpiť. Vstupom na loď je táto úloha splnená. V lodi je miesto na spanie, vaša vlastná krabica (úložný priestor), barman, díler, lekár, mechanik a sprievodca.

2. Rejnok 5

Stingray 5 havaroval v močiari, tak sa tam vydajte. V močiari môžete nájsť artefakty, ale je tam chemické zamorenie vody a aj anomálie. Čo sa týka vraku helikoptéry, tak k nemu sa dostanete zo zadnej strany močiara po prírodnom chodníku (na ktorom sú tiež anomálie). Za helikoptérou je krabica s výbavou. Prezrite si vrtuľník a zistíte, že mu skratovala elektronika.

3. Rejnok 2

Ten je vo veľkom dvore s rozvodnými kovovými vežami v juhozápadnej oblasti. Medzi rozvodnými vežami sa tu preháňajú elektrické anomálie a narazíte medzi nimi aj na dva artefakty. Tiež sú tu aj gravitačné anomálie, ktoré po vás vrhajú predmety v oblasti, ale sú viac-menej neškodné. Tie sú najmä pri helikoptére. V kabíne nákladiaku pred vstupom na severe je munícia. V malej budove na juhozápadnej strane dvora je v prvej miestnosti v stole Desert Eagle a pár nábojov. Sú tu aj nejaké železné dvere na spodnom podlaží, no sú zamknuté a pýtajú sa na heslo, takže sa tam asi nedostanete. Medzi vežami je havarovaný vrtuľník, ktorý môžete preskúmať. Sú pri ňom aj traja mŕtvi vojaci, ktorých môžete obrať. Pri prehliadke vrtuľníka zistíte, že vojaci zomreli ešte vo vzduchu a zrútil sa preto, že ho nik nepilotoval. Nájdete tam aj nejaké mapy oblastí.
 

4. Mapy oblastí

Pri prieskume vrtuľníka Stingray č.2 ste našli mapy s vyznačenými konkrétnymi miestami. Vráťte sa do Skadovsk a dajte mapy Pilotovi, ktorý sprevádza stalkerov do oblasti Jupiter za 3000 rubľov. Keď mu dáte tieto mapy, zníži cenu na 1000 rubľov.

5. Nájdi cestu na plošinu


Keď ste sa stalkerov vypytovali na vrtuľníky, tak ste zistili, že jeden je na plošine a nejaký chlapík Noah vie ako sa tam dostať. Ten vraj býva v starej bárke, ktorá je južne od Skadovsk. Keď otvoríte dvere, stojte bokom, pretože hneď vystrelí. Ale viac na vás neútočí, tak neútočte ani vy. Oslovte ho a povedzte mu, že ste stalker, inak sa s vami nebude zhovárať. Spýtajte sa ho na armádnu helikoptéru, ako sa dostať na plošinu a požiadajte ho, aby vám ukázal cestu. Presuniete sa k vypálenému statku a tam vám ukáže, ako prejsť nebezpečnou oblasťou a skočí do anomálie. Nasledujte ho, prejdite pomedzi konár a dosku, zahnite doľava popri spálenom kuse stromu a pomedzi sud a spálený strom. Môžete si pomôcť šróbmi (6). Na konci skočte do priestoru pred vami ako Noah.
Anomália vás presunie na plošinu. Je to vyvýšená oblasť nad cirkusovou anomáliou. Na plošine je jaskyňa, v ktorej bacha na dvoch schnorchelov. Sú v nej telá vojakov, ktoré stoja za obratie. Pri vrtuľníku je pri strome medzí ním a jaskyňou telo tretieho vojaka. Inak len zájdite k vrtuľníku a preskúmajte ho. Zistili ste, že zlyhali oba motory. Pri prieskume ste tiež odhalili tri evakuačné pozície. Jedna je v Zatone, jedna v Yupiteri a tretia v Pripyati.

6. Evakuačná pozícia; Preskúmaj pozíciu B2

Po preskúmaní Stingraya č.3 ste odhalili tri evakuačné pozície. Jedna z nich, B2, je v Zatone. Vbehnite do Skadovsk a spýtajte sa barmana na vojakov. Vraví, že nikto žiadnych nevidel.

7. Zvláštny fenomén

Túto úlohu vám zadá barman. Stalkeri videli zvláštny úkaz a chceli by, aby to niekto prešetril. Vydajte sa k riečnemu rýpadlu (Dredge Station) a majte aj niečo proti radiácii, ako vás varoval barman. Je to loď s pár člnmi nachádzajúca sa ďaleko, severovýchodne od Skadovsk. V zadnej časti za loďou, pri potrubí sú anomálie s artefaktom (Jellyfish). Je tam aj rebrík vedúci na palubu, no je to cesta cez vodu a pomedzi anomálie. Ak ste vpredu, tak prejdite do zadnej časti lode. Môžete po palube, no ohrozuje vás tam anomália, tak vyjdite na schody, preskočte na kovovú plošinu a z nej dole na palubu, čím sa dostanete za anomáliu. Vzadu podlezte potrubie a za ním vylezte hore rebríkom na plošinu nad potrubím, ktoré ste podliezli. Z nej skočte dierou v stene do lodi.
Prejdite chodbou vpred a po schodoch hore do riadiacej kabíny. Tam zistíte, že z kormidla lode sa stal artefakt (Altered Wheel), tak ho odtrhnite a vezmite si ho. Vyjdite von. Zbehnite o kabínu nižšie a tam skočte do chodby napravo. Táto vás dovedie na palubu a von na prednú časť lode.
Vonku vás osloví stalker menom Tuna. Povie vám, že jeho priateľ je vážne chorý a na vyliečenie potrebuje tento artefakt. Nedávajte mu ho. Vezme ho a hneď sa rozbehne preč. Môžete ho sledovať, ide do Skadovsk a tam máte namierené aj vy - oznámiť barmanovi čo ste zistili. Tam uvidíte, že artefakt predá. Ak ho oslovíte, tak vám len povie, že ste dôverčivý hlupák. Povedzte o tom barmanovi a misia je tým zrušená, pretože sa do toho starať nechce.
Ak mu poviete, že artefakt máte, ale nedáte mu ho, alebo ak budete klamať, že ho nemáte, tak vás po pár krokoch Tuna a jeho dvaja spoločníci, ktorý sú ukrytí neďaleko riečneho rýpadla, napadnú. Poznám jeden trik. Povedzte Tunovi, že artefakt nemáte, alebo sa mu vysmejte do xichtu že ho máte ale mu ho nedáte. Pred vami a Tunou je zábradlie, ktoré ide pri dobrom rozbehu preskočiť. Nechoďte však daľeko za zábradlie pretože vás Tuna aj s jeho spoločníkmi napadnú. Choďte približne pri zábradlie kde je Tuna. Tam sa od steny rozbehnite (X) a približne 5 - 10 cm od zábradlia skočte. Skúste to robiť, pokiaľ sa to nepodarí. Ak sa vám nedarí tak skúste aj iné časti zábradlia. Potom len odíďte a predajte artefakt barmanovi a dostanete odmenu 3000 rubľov a polohu ukrytých zásob.

8. Traja priatelia

Na poschodí lode Skadovsk je technik  Cardan . Dajte mu za dve fľaše vodky a rozhovorí sa o svojich dvoch priateľoch, menami Joker a Barge. Rozišli sa v zlom a teraz ho mrzí, že ani nevie, kde sú. Ponúknite sa, že im za neho doručíte jeho ospravedlnenie. Súhlasí a získavate túto úlohu.
Severozápadne od lode je vypálený statok (Burnt Farmstead). Je to rovno naprieč močiarom pri lodi. Môžete zájsť teda aj priamo na statok, je tam mnoho ohnivých anomálií a v domoch zvykne byť pár artefaktov. Na poschodí horného domu je odstreľovačka. No sledujte priestor pod farmou, je to zobrazené aj na mape. Pretína sa tam cesta s potrubím. Poniže miesta, kde sa pretína potrubie s cestou je na oboch stranách cesty v kopci niekoľko dier. Pod kopcom je tu podzemná jaskyňa s gravitačnými anomáliami. Aj medzi farmou a potrubím je pár dier. Nájdite ich a vlezte do podzemnej jaskyne. Mimo anomálií tu zvykne byť aj artefakt. Prehľadajte jaskyne a v rohu pri gravitačnej anomálií nájdete telo Bargea. Má vylepšené brnenie, zbrane a inú výbavu, no hlavne si vezmite jeho PDA. Potom vyjdite z jaskyne von, popri mnohých otvoroch jeden ústi dole pod kopcom, smerom k močiaru, kadiaľ sa dostanete von.
Teraz sa vydajte k píniovodubovej anomálii. Je to samostatná, na mape vyznačená oblasť na juhozápade. Keď tam pôjdete, zrejme z farmy; tak keď prejdete mostom za Izumrudnoye, už vidíte obďaleč prepletený stromový výtvor. To je anomáliou vytvorené stromové čosi, ktoré je vaším cieľom. Pod ním je v údolí anomália a zvykne byť aj s artefaktom. Druhý artefakt je na vrchole stromového prepletenca a vždy je tam artefakt Kolobok. To len pre zaujímavosť, cieľ vašej cesty na ja druhej strane za stromovým prepletencom. Tam nájdete mŕtvolu. Je to len spálená kostra. Pri nej je plynová maska a Jokerove PDA.
Keď máte obe PDA, tak sa môžete vrátiť späť do Skadovsk a odovzdať ich obe Cardanovi. Ten je vám vďačný. Za odmenu vám prenechá veci, ktoré ste našli pri mŕtvolách.

9. Tajomná jaskyňa

Táto jaskyňa je poniže Vypáleného statku (Burnt Farmstad), ku ktorému ste mohli zaskočiť v predošlej spísanej úlohe. Narazil som na ňu celkom náhodou, keď ma tam naviedla hra pri emisii, vzhľadom na to, že to bol najbližší úkryt. Keď ste za vypáleným statkom, tak choďte k poslednému stojacemu stĺpu vedenia. Od neho prejdite za cestu a pozrite sa na západ. Poniže vás je na kopci skupina kríkov a poniže nich pár stromov. Medzi nimi je vstup do jaskyne (diera v zemi). Po vstupe do jaskyne počujete hlas, ktorý vás varuje, aby ste odišli. Ak vojdete ďalej, znovu započujete varovanie. Následne na vás vijde kontrolór - humanoidný mutant s psionickými schopnosťami. Je tu sám a na zemi je telo stalkera menom Mirone. Je tu nejaká potrava a nájdete tu aj pár liekov vrátane anabiotík (umožnia vám prežiť emisiu bez ukrývania sa).

10. Nedosiahnuteľný úkryt

Vo vstupnej časti Skadovsk je Snag. Povie vám, že v jednom aute ukryl isté veci, no prišlo zemetrasenie a auto sa prepadlo. Išiel by si po veci sám, no trpí klaustrofóbiou a jediný vstup vedie cez jaskyne, takže o to požiada vás. Krabica s jeho vecami váži 12 kíl, tak myslite na váhu výbavy.
Choďte zo Skadovsk juhozápadne k čerpacej stanici. Môžete preskúmať aj tú. Vzadu za budovou vylezte na cisternu a z nej skočte na strechu budovy. Na streche sú dva stĺpy podopierajúce strechu nad čerpačkou. Pri tom napravo je vodka a priamo na ňom je brnenie. Na severnej strane, pod kopcom pod stanicou sú obrovské skaly. Zalezte pod tú naľavo a nájdete zásobu liekov, pištoľ a muníciu. Pri stanici vidíte veľké praskliny v pôde, sú zaznačené aj na mape. Ak sa pozriete na dno tesne pri pumpe, tak uvidíte dole auto, ktoré hľadáte. Môžete skúsiť pozoskakovať dole cez diery, alebo ísť cez susednú oblasť s anomáliami. Vedľa stanice mierne na východe je ďalšia prírodná anomália, ktorá je aj označená na mape ako Claw Anomaly. Je to úkaz skál, pod ktorými je anomália aj artefakt. Ďalší artefakt zvykne byť v jaskyni nad týmto úkazom. Stačí naň vyliezť a skočte z neho do jaskyne napravo (naľavo je anomália) a obísť to. Mierne juhovýchodne, tak desať metrov od úkazu je pár skál a pod kríkom pri nich je lekárnička. Poniže sú ďalšie vstupy do jaskyne, priamo prístupné zo zeme, žiadne skákanie. Nimi sa dostanete do podzemných jaskýň pod kopcom. Prejdite chodbami a v najnižšej časti je vozidlo. Vezmite si z neho kufor a vráťte sa za Snagom. Ak chcete, môžete zájsť za Cardanom na lodi a ten vám kufrík za 500 rubľov otvorí. Nájdete tam artefakt Soul, vylepšenú pištoľ Fora-12, 3 vedecké lekárničky, vylepšený samopal AKM-74/2U, 5 obväzov, 3 antiradiačné lieky a oceľovú prilbu. Ak ste čestný, tak zaneste kufrík Snagovi. Ten ho otvorí a začne prezerať veci. Okrem obväzov a liekov si môžete vybrať z vecí vypísaných o pár riadkov vyššie svoje odmeny, no ale iba dve z nich. Preto radšej odporúčam zájsť za Cardanom a nechať si otvoriť kufrík za 500 rubľov. Takto získate všetok obsah kufríka pre seba.

11. Boiler

Boiler Anomaly je ostrovček v močarine, uprostred ktorého je diera, z ktorej sa šíria ďalej praskliny. Z anomálie vychádzajú ohnivé prúdy zo zeme. Nachádza sa v severovýchodnej časti oblasti. Je to neďaleko riečneho rýpadla, kde ste mohli plniť jednu úlohu. V rámci anomálie môžete naďabiť na pár artefaktov (Fireball a Mamma´s Beads). Na západnej strane, kúsok od ostrovčeka je vrak člna a povyše neho je pri strome veľká skala. Medzi skalou a stromom sú tri granáty.
Pri anomálii sú aj dvaja Stalkeri, Awl a stalker zo Shadow of Chernobylu - Petruha. Pokúšajú sa získať nejaké artefakty z anomálie. Awl inštruuje Petruhu, ktorý má lepšie brnenie, no ako uvidíte po chvíli, ani to ho neochráni pred anomáliami. Awl vám dá lekárničku a poprosí vás, aby ste mu pomohli, pretože on nemá tak dobré brnenie ako vy. Len zájdite za Petruhom a dajte mu lekárničku. Ten sa od anomálie vzdiali a za pomoc vám dá buď detektor artefaktov Bear, alebo ak ho už máte, tak vám dá artefakt Fireball.

12. Hlad

Na juhu pri cirkusovej anomálii sú dielne rozvodne, kde sa usadila skupinka žoldákov. Vojdite tam s zloženou zbraňou. Pohovorte si s Hatchetom, ktorý sa posťažuje, že sú hladní. Ponúknite sa, že im prinesiete zásoby. Chcú po šesť kusov chleba, konzerv a klobás, no stačí, keď im prinesiete iba šesť kusov čohokoľvek z týchto jedál. Ak ich nemáte u seba, môžete ich kúpiť na lodi Skadovsk. Keď im odovzdáte jedlo, úloha je splnená, sú vám naklonení a odmenou vám je, že sa môžete voľne pohybovať po ich tábore.
V džípe je pod sedadlom spolujazdca lekárnička a náboje. V zadnej časti na krabici, pri ktorej sa poflakujú traja žoldáci, je náradie na jemnú prácu pre Cardana v rámci jeho úlohy. Na konštrukcii strechy nad krabicou s nástrojmi sú lieky, dve armádne lekárničky, nápoj Herkules a tri obväzy (môžete vyskočiť na susednú strechu plošiny za dverami, z rebríka na strechu nad nimi, zoskočiť na krabice a ste tam. Alebo ich zostreliť, no streľbu v tábore neschvaľujú žoldáci. V korune stromu tesne pod komplexom, za múrom, z južnej strany je munícia 9x9, no treba ju zostreliť. Môžete si tiež odskočiť do Circus Anomaly, ktorá je vedľa rozvodne. Je to veľký kráter, po obvode ktorého sa preháňajú ohnivé anomálie a uprostred neho v ohromnom teple nájdete artefakt.

13. Tábor žoldákov

Owl, díler na lodi Skadovsk má prácu. V starej továrni na spracovanie odpadu videli stalkeri, ako sa tam usídlila skupina žoldákov. Chce, aby ste sa tam infiltrovali a získali nejaké informácie o tom, čo plánujú. Továreň je v juhozápadnej časti oblasti. Pri nej je aj jazva (Scar Anomaly). Je to diera v zemi v podobe jazvy, v ktorej sú elektrické anomálie. Priamo v jazve je pod elektrickými anomáliami artefakt. Povyše je na kopci už samotná továreň. Ak chcete, môžete sa tam preplížiť v noci cez vodnú nádrž a kanál. Tak sa dostanete nepozorovane dovnútra. Žoldáci s kompletnými brneniami - Hook a Ridge, majú u seba dve PDAčka, tak sa ich môžete pokúsiť nepozorovane zabiť, no pokiaľ nemáte tlmič alebo sa nepohybujú príliž osamote na to, aby ste ich dostali nožíkom, tak sa o to nepokúšajte. Vnútri choďte na horné poschodie (v podstate len ochodza pri potrubiach) a tam vo výklenku pod potrubiami je stôl s rádiom a notebookom. Tie si vezmite. Keď máte všetky veci, máte potrebné informácie. Než odídete, môžete si to tu prezrieť, no je tu len pár vecí. Na stoloch a v poličkách tu nájdete nejaké jedlo a muníciu. Za budovou je nákladné auto a v ňom je za kabínou vodiča, v priehradke s náhradnou pneumatikou granátomet a pár granátov. Vzadu, medzi budovami sú betónové stĺpy podopierajúce tri potrubia. Z jednej strany sa dá vyliezť hore. Preskáčte cez potrubia a na konci je na konštrukcii vedecká lekárnička. Dávajte pozor, aby si vás žoldáci nevšimli. Potom sa vráťte na loď a odovzdajte veci Owlovi. Podstatný je pre vás len notebook, za ten dostanete 2000 rubľov a úloha je splnená. Za dve PDAčka od žoldnierov dostanete po 1000 rubľov za každý, no to je už len bonus, ak ste ich zabili.

14. Nezvestný lovec

V Skadovsk má Grouse prácu. Zmizlo pár stalkerov a nik o nich viac nepočul. Našli len telo jedného z nich a bolo úplne vysušené, bez krvi. Stalkeri hneď podozrievali, že sa tu potuluje bloodsucker. Lovec Danila ho šieľ hľadať, no ani ten sa nevrátil, tak ho stalkeri považujú za mŕtveho, no ale ani telo stále nenašli, tak ho treba pohľadať. Na telo mŕtveho sa môžete spýtať aj lodného doktora Tremora, no len potvrdí, že to boli potvory, čo sajú krv.
Vydajte sa na označené miesto. Je to pri stromovej anomálii. Ozve sa vám Grouse s tým, že zrejme našiel prehrešovaného bloodsuckera. Takže sa vydajte do Komplexu Krug Antenna. Pred vstupom do budovy vás už čaká Grouse. Dodá, že videl dokonca dvoch bloodsuckerov, ako vstupovali do budovy. Spoločne vojdite dnu. Držte sa pri ňom. Prezriete najprv prízemie, tu môžte v jednom zo stĺpcov nájsť batérie a armádnu lekárničku. Pohybujte sa potichu. Presuniete sa o poschodie nižšie, kde na vás už číha bloodsucker! Keď ho zabijete, Grouse spomenie že videl dvoch, takže druhý bude niekde na blízku. Následne Grouse otvorí dvere do výťahovej šachty. Skočte cez výťahovú kabínku dole za ním. Než vojdete do miestnosti, choďte k mrežiam. Za nimi je mŕtvola, u ktorej nájdete artefakt, lekárničku a nejakú výbavu. Potom vojdite do miestnosti. Tam nájdete mŕtvu trojicu neznámych ľudí. Každého si prezrite, Grouse ale lovca Danilu medzi nimi nenájde. Grouse vypáči dvere a vedie vás ďalej. Teraz to prijde. Našli ste hniezdo upírov! V miestnosti pred vami ich je okolo 12, našťastie spiacich. Nasledujte Grousov príklad a preplížte sa veľmi pomali a potichu pomedzi nich, aby ste ich nezobudili. Za miestnosťou vyjdete hore schodmi. Tu je pár energetických nápojov. Stále sa pohybujte potichu. V chodbe vlezie Grouse do diery. Za dierou je na konci chodby ešte nápoj Herkules. Vlezte za ním do diery. Ešte nechoďte smerom za Grousom ale otočte sa, vzadu je na konci potrubia skrýš. Potom sa otočte a potrubím vyjdete von k močiaru a opustíte tak tento komplex. Danilu ste nenašli. Grouse povie, že vás bude kontaktovať neskôr. Môžete sa vrátiť na Skadovsk a oznámiť barmanovi, čo ste zistili.

15. Hniezdo beštií

Keď ste pri misii „Nezvestný lovec“ odhalili hniezdo mutantov pijúcich krv, tak barmana napadne, že by bolo dobré ich otráviť a že Owl by mohol vedieť niečo o plyne. Zájdite za Owlom na poschodí lode a spýtajte sa ho na to. Zaplaťte mu 2000 rubľov za túto informáciu a povie vám o mieste, kde by ste mohli nájsť nádrž plynu. Je to pod Preobrazhenskym mostom. Tiež dodá, že ak tam nájdete nejaké dokumenty, tak by ste mu ich mohli priniesť, že sa vám za ne štedro odmení. 
Vydajte sa teda k mostu. Je to na východ, spája stanicu a továreň na spracovanie odpadu. Choďte od stanice. Na moste si dajte pozor na mnoho gravitačných anomálií. Prvé obídete tak, že napravo vyleziete pred anomáliami rebríkom na konštrukciu nad mostom a na jej konci opäť zleziete rebríkom dole. Dole na moste sa vráťte trochu späť k anomáliám, ktoré ste obišli. Je tu opustený džíp. V krabici v ňom je kľúč, aj dve zvyšné dokumenty (Interný rozkaz č. 423 a č. 562). Ďalej je džíp, v ktorom je lekárnička, granáty, obväzy a náboje, potom obrnený transportér, potom nákladiak, na korbe ktorého je samopal, náboje a krabica, na otvorenie ktorej potrebujete dva kľúče. V kabíne na mieste spolujazdca je ďalší dokument (Interný rozkaz č. 423). Ďalší transportér a napokon džíp s krabicou, v ktorej sú granáty a munícia. Pod týmto džípom vidíte porušenú spodnú časť mostu. Zoskočte tam (alebo to môžete aj obísť z druhej strany mosta a prejsť tam rovno z kopca pomedzi skalami) a na konci trosiek je prevrátený džíp, v ktorom je ďalší dokument (Interný rozkaz č. 423) a druhý kľúč. Pod skalami napravo od tohto džípu sú obväzy a antiradiačné lieky. S oboma kľúčmi sa vráťte hore k nákladiaku a otvorte krabicu na korbe. Z nej získate smrtiaci plyn B3. Teraz sa vráťte naspäť ku Komplexu Anténa Krug, kde ste objavili hniezdo. Na severnej strane, kúsok od hlavnej budovy je ventilačná rozvodňa. Umiestnite tam k potrubiu kanister s jedovatým plynom a otočte ventilom. Vráťte sa naspäť na loď a oznámte barmanovi dobrú správu. Za odmenu dostanete nový detektor artefaktov Veles a 5000 rubľov. Tiež môžete zaniesť dokumenty, ktoré ste objavili pri konvoji Owlovi a predať mu ich za 2400 rubľov. 
Asi tak o deň dostanete správu, že máte nájsť Grousa, pretože už aj ten je nezvestný. V Skadovsk sa na neho spýtajte u barmana a povie vám, že vám nechal odkaz, že ide k žeriavu pri dokoch. Pred malou budovou pri žeriave je pred dverami telo Danilu, lovca, ktorého ste hľadali. Vojdite dovnútra a tam nájdete mŕtveho Grousea, pri ktorom je doktor Tremor. Pohovorte si s ním a zistíte, že to celé zosnoval on. Zabil stalkerov kvôli svojej závislosti na krvi a narafičil to tak, aby to vyzeralo ako práca mutantov. Danila a Grouse to zistili, tak ich musel zabiť tiež. Keď ste ho teraz odhalili vy, tak sa po rozhovore sám zastrelí, pretože má strach a už sám nechce, aby to takto pokračovalo. Aj pri snahe sa ho presvedčiť sa aj tak zastrelí. Nezabudnite ho prezrieť, má u seba dosť lekárskej výbavy. Môžete oznámiť barmanovi, čo sa stalo. Za odmenu vám dá 1000 rubľov.

16. Úder

V Skadovsk je Sultán. Pohovorte si s ním a navrhne vám spoluprácu. Chce pobiť stalkerov na lodi Shevchenko. Máte si o tom pohovoriť s jeho asistentom Knucklesom. Ak s nimi nechcete spolupracovať, choďte si pohovoriť s barmanom.
- Sultán
Oslovte Knucklesa a povie vám, že sa stretnete o polnoci pri Shevchenkovi. Ak sa vám nechce čakať samému, tak mu povedzte, že sa budete držať pri ňom, až kým nenadíde správny okamih a rovno sa presúvate o polnoci k Shevchenkovi. Tam znova oslovte Knucklesa a povedzte, že ste pripravený. Zaútočíte spoločne na loď a pobijete stalkerov na nej. Po boji oslovte Knucklesa a dostanete odmenu 2100 rubľov.
- Barman
Oslovte najprv barmana a povedzte mu o pripravovanom útoku. On upovedomí stalkerov na Shevchenku, aby sa pripravili. Potom oslovte Knucklesa a povie vám, že sa stretnete o polnoci pri Shevchenkovi. Ak sa vám nechce čakať samému, tak mu povedzte, že sa budete držať pri ňom, až kým nenadíde správny okamih a rovno sa presúvate o polnoci k Shevchenkovi. Tam znova oslovte Knuckklesa a povedzte, že ste pripravený. Pri vstupe môžete počkať a obklúčiť banditov odzadu. Po boji oslovte stalkerov a dostanete odmenu 4 vodky, 6 obväzov, 2 lekárničky a 2 antiradiačné lieky.

17. Transakcia

- Sultán
Vráťte sa po splnení úlohy „Úder“ naspäť na Skadovsk a oslovte Sultána. Má pre vás novú úlohu. V stanici sa majú stretnúť s dílerom a chce, aby ste im tam šli zaistiť ochranu. 
Vydajte sa teda k stanici a tam oslovte Knucklesa. Odprevaďte ich do haly, kde vás čakajú traja žoldáci. Váš obchod prekazí príchod skupiny stalkerov. Žoldáci si pomyslia, že ide o pascu, tak začnú strieľať aj vás. Pobite ich a po boji oslovte Knucklesa od ktorého dostanete 5000 rubľov.
- Barman
Vráťte sa po splnení úlohy „Úder“ naspäť na Skadovsk a oslovte barmana. Má pre vás novú úlohu. Máte sa presunúť do stanice. Pri bráne je skupinka stalkerov. Oslovte ich a povedia vám, že videli nejakých mužov, ktorý smerovali sem, do stanice. Chcú zistiť, o čo tu vlastne ide. Ponúknite im pomoc. Spolu sa preplížte ku kruhovej budove a zbadáte Sultánových mužov, ako uzatvárajú obchod s žoldákmi. Stalkeri tam vtrhnú a všetkých sa pokúsia postrieľať. Toto im samozrejme samím nevijde, tak im choďte pomôcť. Po boji ich oslovte a dostanete odmenu 2500 rubľov. Vráťte sa za barmanom, oznámte mu úspech a dostanete ďalších 3500 rubľov.

Jeden z žoldnierov je Morgan. Je maskovaný v brnení frakcie Duty. Má u seba aj svoje osobné PDA. To môžete predať Owlovi v Skadovsk za 4000 rubľov, ale radšej si ho nechajte, neskôr sa hodí.
V hlavnej veľkej budove sú tri stroje. V tom napravo je samopal a pár nábojov. Na povale v spodnej, malej budove je brokovnica a munícia. V tej istej budove sú dole tri stroje, alebo pece. Za prostrednou z nich (je aj pokreslená) sú batérie a tri armádne lekárničky. V nákladiaku na severnom dvore sú na korbe konzervy s jedlom.

18. Nástroje

Pre Cardana ste už mohli plniť úlohu s hľadaním jeho priateľov. Spýtajte sa ho, či niečo nepotrebuje a povie, že by chcel nástroje pre lepšiu prácu. Potrebuje tri sady, pre základnú činnosť, pre jemnú prácu a pre kalibráciu, takže celkovo treba nájsť tri sady nástrojov. S každou sadov sa u neho sprístupnia nové úpravy a modifikácie zbraní a brnení, ktoré predtým nezvládal.
Náradie pre jemnú prácu nájdete v dielňach rozvodne (Substation Workshops), kde môžete zaskočiť pri úlohe „Prines jedlo žoldnierom“. Je v zadnej časti na krabiciach za budovou. Odneste ich Cardanovi a dostanete odmenu 1200 rubľov.
Náradie pre základnú činnosť nájdete na starej píle. Je to oblasť v severozápadnej časti. V prvom dome pod kopcom, pri nákladiaku je na povale pár granátov, lekárničky, obväzy, nápoje a na stole sú aj nástroje pre základnú činnosť. V budove na kopci nad touto je traktor a pod sedadlom má lekárničku. Severozápadne od Píly, za cestou pod nižším ihličnatým stromom je samopal AKm, prídavný granátomet GP-25 Kostier, dva granáty a munícia. Juhovýchodne od Píly je medzi cestou, vodou a potrubím pár kríkov, okolo ktorých je skupina skál. Pri skale naľavo je pár granátov a lekárničiek. Odneste nástroje Cardanovi a dostanete odmenu 1000 rubľov.
Kalibračné nástroje sú v Pripyati, takže ich nájdete až keď sa tam dostanete. Choďte do obchodu (Department Store), ktorý je v južnej časti, za obytným komplexom, západne od základne. Spredu preskočte menšiu barikádu z nábytku a vojdite dovnútra. Tam prejdite cez chodby a dvere (mnoho miestností) až k schodom vedúcim nadol (vpravo, vľavo, rovno, vpravo, vpravo, vľavo, vľavo). Zbehnite nimi dole a na stole pri schodoch sú nástroje. Môžete sa vrátiť hore, alebo zísť z pivnice ešte nižšie. Tam prejdite na opačnú stranu podzemia cez ohnivú (prípadne o podlažie nižšie cez chemické anomálie a artefakt) anomáliu a vylezte hore rebríkom opäť hore na ulicu. Potom odovzdajte nástroje Cardanovi za 1500 rubľov.

19. Magpie

V Skadovsk je chlapík menom Gonta. Posťažuje sa vám na Magpieho, ktorý ich požiadal o pomoc pri nájdení jeho skrytej koristi, pri ktorej je chiméra. Išli tam s ním, no on opustil hliadku, vzal svoju korisť, ušiel a ich nechal napospas chimére. Chceli by sa mu pomstiť.
Magpie je v Yupiterskej vlakovej stanici. Tam si pozrite úlohy „Falošné tvrdenia“ a „Odplata“. Počas týchto úloh nájdete Magpieho.

20. Lov

Po prijatí úlohy „Hľadanie Magpieho“ oslovte Gontu znovu a povie vám, že chcú ísť loviť chiméru. Danila je však preč (môžete mu povedať, že je mŕtvy, ak ste to zistili) a ďalší z ich party je ranený, tak hľadajú tretieho. Súhlaste a povie vám, aby ste za nimi prišli o tretej ráno. Takže sa za ním zastavte ráno a povedzte, že ste pripravený. Rovno sa presuniete do dedinky, ďaleko od Skadovsk. Tam sa plížte spolu s Garmatom a Gontom vpred. Chiméra spí na javisku, priplížte sa teda dostatočne blízko (vyjdite hore na pódium, ale držte sa pri kraji) a keď dajú povel, začne sa útok. Snažte sa mieriť na hlavu a dorazte potvoru.
Než odídete, môžete sa tu rozhliadnuť. Pod troskami budovy najbližšie k pódiu je TRs - 301, munícia a obväzy. V zachovalej budove s namaľovanými levmi je pod stolom jedlo, nápoje a vodka.
Oslovte Gontu a za odmenu dostanete brokovnicu SPSA-14. Tiež vám povie, aby ste sa pozhovárali s Pastičkárom. Spýta sa vás, či sa chcete vrátiť naspäť s ním a ak súhlasíte, tak sa premiestnite naspäť na Skadovsk.

21. Lákavá ponuka

Túto úlohu ste mohli prijať aj skôr, po splnení predošlej úlohy pre Owla. No vyžaduje nie len cestu do Yupiteru, ale aj pár misií, ktoré tam splníte, takže je lepšie nechať si to na neskôr. Owl chce, aby ste Novikovi v bunkri Ekológov v Yupiteri odniesli tri detektory Veles. Sú to druhé najlepšie detektory, takže sa k nim dostanete až neskôr. Jeden dostanete od barmana, keď pre neho splníte úlohu, v ktorej zničíte hniezdo mutantov. Druhý môžete nájsť v kabíne bágra v Yupiteri pri Kopachy (kam pôjdete v úlohe pre strýka Yara „Kopachy“ a blízko budete aj pri úlohe „Výskum anomálií“). Tretí dostanete od profesora Hermanna za splnenie všetkých troch častí úlohy „Výskum anomálií“ (čomu predchádzajú aj ďalšie úlohy pre ekológov). Jeden má tiež na predaj profesor Hermann za 3000 rubľov. Vezmite si teda tri kusy a zaneste ich Novikovi. Keď mu ich odovzdáte, povie vám, že keď na nich spraví úpravy, pošle ich sám Owlovi naspäť. Ostatné medzi vami a Owlom je vaša vec.
Teraz musíte počkať, kým sa vám ozve Owl, čo je asi tak dva dni. Ak ste nemali viac, ako tri detektory Veles, tak sa zásobte nejakým slabším, ak chcete skúmať medzičasom anomálie, alebo plniť nejaké úlohy. Keď dostanete správu od Owla, tak choďte za ním.
Povie vám, že detektory sú skvelé, ale je tu problém. Chcel sa dohodnúť s barmanom, aby stalkeri používali tieto detektory pre hľadanie artefaktov a aby sa s ním delili o podiel, no barman to odmieta. Máte ho presvedčiť, aby pristúpil na dohodu.
Zájdite za barmnom. Ten tvrdí, že dohoda bola iná a mal dostať len časť podielu a on zaplatil len za dva detektory, takže vám tretí vráti. Je to Svarog detektor, ktorý takto zostáva pre vás. Najlepší detektor. Tiež vám barman povie, aby ste nepracovali s Owlom, lebo je to darebák a spomenie, že má pre vás prácu on.
Potom pre dokončenie úlohy už len oznámte Owlovi, že barman má na vec iný názor. Owl vám odporučí ísť za Sultánom, aby vám pomohol získať, čo vám patrí.

22. Kompas

Túto úlohu môžete prijať po splnení úlohy „Lákavá ponuka“. Barman má špeciálnu objednávku na artefakty zvané Kompas. Ak ste šli za Sultánom, ako vám radil Owl, tak ten sa chce dostať na kobylku brmanovi a keď mu poviete, že zháňa Kompas, chce, aby ste ho získali a priniesli ho jemu. Barman vám zas povie, že Kompas má Noah. Už ste za ním boli v rámci jednej úlohy, žije v starej bárke. Opäť si dávajte pri vstupe pozor, lebo zas vystrelí na otvárajúce sa dvere. Vojdite dnu bez zbrane, oslovte ho a dostanete od neho artefakt Kompas. Môžete odísť ďalej a vrátiť sa a znova sa ho spýtať na Kompas. Dostanete aj druhý, rovnaký artefakt.
Môžete dať Kompas barmanovi. Dostanete 10000 rubľov a polohu skrytej výbavy.
Inak dajte Kompas Sultánovi. Dostanete 10000 rubľov, polohu skrytej výbavy a úlohu „Pokútny obchod

23. Pokútny obchod

Túto úlohu získate od Sultána a to len ak ukončíte úlohu „Kompas“ tak, že odovzdáte artefakt Kompas Sultánovi. Potom vám povie Sultán, aby ste pripravili stalkerov o nové detektory. Vypýtajte si nejakú úlohu od barmana (pátranie po ktoromkoľvek artefakte z tých, o ktoré má záujem) a získate polohu dvoch skupín stalkerov pátrajúcich po artefaktoch. Dobehnite ich a vezmite im nové Svarog detektory. Môžete ich vymeniť za dobrú zbraň, alebo môžete stalkerov proste zabiť. Prípadne ich sledujte, kým nepadnú v boji s divou zverou. Potom sa vráťte za Sultánom a povedzte mu, že je to vybavené. Pošle vás za barmanom, ktorému len oznámte, že ho Sultán odstavil od jeho zdrojov. Nemá na výber, tak súhlasí, že bude odvádzať podiely Sultánovi aj vám. Vy sa raz denne môžete zastaviť po svoj podiel z obchodov. Nemôžete už odteraz prijímať barmanove úlohy na hľadanie artefaktov, pretože vám proste povie, že ste kokot.

24. Reputácia

Najprv si objednajte u Nimblesa (Áno, Šikula - Nimble zo Shadow of Chernobylu) nejakú zbraň, počkajte si herný deň, zaplaťte mu a vezmite si objednanú zbraň. Keď budete opúšťať Skadovsk, tak vás zastaví Snag (pre ktorého ste už mohli plniť jednu úlohu) a tvrdí, že tá zbraň je jeho. Odmietnite mu dať zbraň a obhajujte sa, že je vaša. Po rozhovore sa vráťte za Nimblesom a spýtajte sa ho na to. Tvrdí, že rozhodne nepredáva kradnuté veci a keď spomeniete meno Snag, tak povie, že je to pako, čo si veľmi vyskakuje. Choďte dole k východu a zistíte, že Snag zmizol. Spýtajte sa na neho barmana a povie vám, že začul niečo o Dokoch.
Môžete ísť k žeriavu pri dokoch. Tam je skupina stalkerov a keď zájdete až k nim a oslovia vás, tak vás spájajú so Snagom a požadujú od vás peniaze a zbrane. Ak im dáte vaše veci, tak vás nechajú odísť, inak sa musíte samozrejme prestrieľať preč. Šéf týchto stalkerov, Mikhal má u seba svoje osobné PDA z ktorého zistíte, že po Snagovi ide Sultán, no netuší, kde by mohol byť.
Celkovo však môžete cestu k stalkerom vynechať a rovno sa pomocou sprievodcu presunúť do Yupiteru. Keď sa tam objavíte, objaví sa pri vás aj Snag. Len za ním zájdite do Yanovu a keď si sadne, oslovte ho. Poprie všetko, čo Nimble tvrdí. Takto zvláštne je táto úloha ukončená.

Keď je už Snag v Yupiteri, tak sa ešte predvedie. Keď máte nejaké veci vo svojej osobnej truhlici tu v pivnici v Yanove, tak sa deň vyspite a zistíte, že vás niekto okradol. Popýtajte sa na to ľudí v Yanove, no nik nič nevie. Jedine doktor Bonesetter niečo začul a odporučí vám popýtať sa vo veži pri stanici, kde žije jeden stalker menom Zulu. Je to veža mierne juhovýchodne od stanice, ale je to v rámci areálu stanice Yanov. Úplne hore žije Zulu, ktorý vám povie, že videl zopár divných stalkerov, ako šli k vedľajšej stanici.
Zájdite tam a tam Knuckles zastrelí Snaga s tým, že mu "Sultán posiela pozdrav". Môžete si počkať, kým Knuckles odíde. Môžete sa priblížiť a keď vás osloví s tým, že čo tam chcete, povedzte „že len prechádzate“ a nechá vás, alebo ho proste zabite. Keď ste skončili s Knucklesom je tu Snag. Tiež sa sami rozhodnite, čo s ním. Ešte nieje mŕtvy. Môžete mu dať lekárničku, zachrániť mu život a povie vám, kde ukryl vaše veci, alebo ho zabite a prezrite si jeho osobné PDA z ktorého tiež zistíte, kde sú vaše veci. Tým je úloha „Zlodej“ skončená a vám už len stačí odniesť si veci naspäť do Yanovu. Ak ste sa pustili do tejto úlohy až neskôr počas hry ako ja, tak to bude pekných pár stoviek kíl, čo budete musieť prenášať.
 

 • Yupiter


1. Dlhy

Na stanici Yanov je chlapík Vano. Povie vám, že si požičal peniaze od nejakého Jacka a hoci mu ich vrátil, úroky stále narastali. Teraz má ďalšie peniaze a chce splatiť dlh, no tuší že tam radšej nemá ísť, tak mu ponúknite, že tam pôjdete namiesto neho. Prijmite to a dá vám 5000 rubľov, ktoré mu máte zaplatiť. Tiež vám poradí mať so sebou dobrú zbraň, aby z vás mal Jack strach.
Váš cieľ je Kontrolný bod (Checkpoint), čo je kontrolná vojenská stanica na ceste na kopci. Choďte so zloženou zbraňou za Jackom a povedzte mu, že ste prišli vyplatiť Vanov dlh. Požaduje 7000 rubľov. Môžete sa mu vyhrážať, že tam máte schopnú zbraň a že by nebolo múdre navyšovať cenu. Ak uspejete, tak prijme dohodnutých päťtisíc a je to. Oznámte to Vanovi a úloha je splnená.

2. Rukojemník

V Yanove je Grizzly. Povie vám, že stalkeri zajali jeho priateľa menom Mityay. Držia ho v nejakom sklade kontajnerov. Jeho ďaľší priateľ navrhuje splu ich pozabíjať, on zas dať im artefakt, nech sa to vyrieši. Máte 2 možnosti.
Môžete povedať, že budete vyjednávať a dajú vám artefakt Zlatá rybka. Zájdite do skladu kontajnerov a povedzte im pri bráne, že chcete vyjednávať. Zájdite za šéfom, ktorým je Shishack a povedzte mu, že chcete vykúpiť Mitaya. Môžete ho vykúpiť za artefakt, alebo za 15000 rubľov. Keď ho kúpite, tak ho oslovte a vráťte sa s ním na Yanov. Za odmenu dostanete ďaľší artefakt Zlatú rybku a pozície dvoch skrýš s výbavou.
Druhou možnosťou je vybrať si ozbrojený útok. Stretnite sa s nimi po jednej hodine v noci na ceste pred skladom kontajnerov. Je noc, ktorá vám poskytne isté krytie. V kabíne nákladiaku napravo za kontajnermi sú tri vodky, munícia a samopal. V zadnej miestnosti je zajatý Mitay, na ktorého zbraňou mieri Shishack. Majte pripravenú zbraň a rýchlo ho zabite.
Oslovte Mitaya a vráťte sa s ním na Yanov. Tam dostanete od Grizzlyho za odmenu polohu dvoch skrýš s výbavou a 5000 rubľov. 

3. Rádiová výbava

V Yanove je  Nitro. Oslovte ho a spýtajte sa, či niečo nepotrebuje. Potrebuje súčiastky pre spojazdnenie rádia. Poradí vám, že by mohli byť v starej cementárni, ktorú ešte pred výbuchom Chernobyľu zrušili a začali v nej vyrábať elektrické súčiastky. Je v severovýchodnej časti oblasti.
Môžete preskúmať podzemie, ktoré je pod dvoma silami a budovou za nimi a pod potrubím, pri ktorom je na stene symbol atómu, sú tri armádne lekárničky. Skočte potom do severozápadnej časti, oproti dvom silám dolu k vode. Je tam pod komplexom kanálový výpust. Vojdite doň a pozor na anomálie. Napravo sú tri výpusty kanálov. Dva sú zamrežované, tretí nie. Vojdite tam a vnútri nájdete Strelcovu krabicu v ktorej je list pre Ducha a výbava (vodky, nápoje, konzerva, antiradiačné lieky, lekárničky, armádne lekárničky a obväzy). 
Do hlavnej budovy sa dostanete odzadu, vylezte hore po rebríku na silo za budovou a odtiaľ na strechu. Na streche je ešte jedna nádrž, kam môžete vyliezť a tam nájdete taktickú prilbu, lekárničku, pištoľ a protiradiačné lieky. Poklopom v streche vojdite do budovy. Pozor na chuchvaľce rastúce zo stropu. Choďte do poslednej miestnosti a zo stola pri počítači si vezmite cievku s medeným drôtom. Prejdite cez susednú miestnosť do poslednej s dierou v podlahe. Za dierou je na poličke krabička s tranzistormi. Zoskočte o podlažie nižšie. V prvej miestnosti sú na stole pri poháriku dosky plošných spojov. Ďalšie sú v susednej miestnosti na poličke pri fľaši a v tej istej miestnosti je na stole pri počítači nádoba s kalafunou. Ešte o poschodie nižšie sú dva stoly, na jednom je ďalšia cievka s drôtom a na druhom ďalšia krabička s tranzistormi. Zlezte rebríkom na posledné podlažie a tam sú na stole pri tranzistore posledné dosky plošných spojov a v bočnej miestnosti za ďaľším chuchvaľcom je na poličke posledná plechovka s kalafunou. Tým máte všetko a môžete to vziať k Nitrovi. Tiež je tu jeden artefakt a hoci pôsobí vnútri, našiel som ho dole pod budovou.

4. Kopachy

V Yanove je "slobodný muž", menom Yar. Oslovte ho a spýta sa, či by ste mu nepomohli s prácičkou v Kopachoch. Keď súhlasíte, rovno sa presúvate. Môžete prejsť až do domu nerušene spolu s Yarom. Keď sa tam umiestnite, z diaľky prijde skupinka žoldákov. Yar vám povie, že ich musíte všetkých dostať. Na poschodí v dome máte vhodnú pozíciu, takže ak máte odstreľovačku, tak tu nájde využitie. Keď zabijete všetkých, tak vám dá Yar za odmenu 6000 rubľov a aj povie, že šlo o osobnú vec. Raz, keď si len tak sedel v kríkoch a pil vodku, vraj počul, ako okolo neho nepozorovane prechádzajú títo žoldáci. Počul, ako vraveli niečo o "laboratóriách" a o tom, že sa budú presúvať cez Kopachy smerom k Zatonu, kde majú ďaľších členov týmu. Ako ich takto odpočúval, spravil zlý pohyb a kríky ho prezradili, žoldáci ho takmer našli ale podarilo sa mu utiecť. Mal potrebu sa ich zbaviť, ale pochyboval, že to sám zvládne. Ponúkne vám, že sa môžete vrátiť späť do Yanova s ním, alebo sami.
V kabíne bágra je Veles detektor, vedecká lekárnička a pár liečív. Na streche zničenej budovy povyše bágra je granátomet a nejaké granáty. Pri jazere na západe je nejaký pozostatok prístrešku a pod ním je puška SA Avalanche a náboje. Pod mostíkom pri jazere na východe je SPSA-14 a munícia.


5. Lov; Bolotnaya bloodsucker

V Yanove sa spýtajte Pastičkára (ktorému mimochodom môžete povedať, že ste spolu s Gontom a Gormetom ulovili chiméru - dá vám finančnú odmenu), či nemá nejakú prácu. Povie vám, že stalkeri opakovane vraveli že na severe za starou cementárňou sa pohybuje nejaká zmutovaná beštia. Pastičkár to len okomentuje, že sú tam močariská, takže môže ísť buď o bažinného bloodsuckera alebo v horšom prípade tu riadi Bolotnaya bloodsucker.
Len sa pobroďte močiarom, po chvíli na vás zaútočí. A nebude jeden, ale traja, takže sa pripravte na ťažký boj. Vhodná mi na to prišla poriadna brokovnica v kombinácii s nožíkom.
Súčasťou močiara je aj "Plovní" anomália. Otravná chemicko-rádioaktívna anomália, v ktorej sa dá nájsť zo trojo artefaktov. Môžete ju využiť vo svoj prospech a nalákať tam bloodsuckerov.
Potom sa vráťte za Pastičkárom a vyzdvihnite si odmenu 3000 rubľov.

6. Lov; Neidentifikovaný mutant

Pastičkár má pre vás po močiari ďalšiu úlohu. Vo východných tuneloch narazila malá skupinka stalkerov na neznámeho mutanta, ktorého sa treba zbaviť.
Táto úloha je o niečo ľahšia ako tá predtým.
Zájdite tam. Vojdite dovnútra stavby, vybehnite hore schodmi a vstúpte do vlakového tunela. Sú tam dvaja bureri. Pozor na veci, ktoré po vás hádžu. Kryte sa a strieľajte po nich. Keď zdvihnú ruky, nestrieľajte, tvoria okolo seba ochranné pole. Ako celkom užitočná taktika mi prišlo (pretože vám vedia odhodiť zbraň) ísť na nich s nožíkom (ten nevedia odhodiť + nevedia bojovať zblízka).
Zabite ich a vráťte sa za Trapperom po odmenu 5000 rubľov.

7. Nočný lov

Pastičkár vraví, že sa v noci strácajú stalkeri pri ventilačnom komplexe. Tak si pospite aspoň do desiatej večer a vydajte sa do ventilačného komplexu na juh. Radím zobrať si najlepšie zbrane a brnenie, alebo si zaobstarať nejaké nové. Tam narazíte pred kupolovitou stavbou na chiméru. Je to riadna potvora, dosť toho znesie a protivne skáče, tak sa snažte byť v pohybe, aby ste sa jej skokom vyhli, alebo sa motajte popod potrubia, čím jej znemožníte skákať priamo na vás. Ak sa vám podarí ju zabiť, vráťte sa za Pastičkárom, ktorý vám dá 10000 rubľov a aj brokovnicu "Predátor".

8. Falošné tvrdenia

Pri plnení prvých misií v tejto oblasti, zakaždým, keď sa vrátite do Yanova, tak sa Flint (ktorý tam stále len postáva pri stole) bude chváliť svojimi činmi.
Ak si dobre vypočujete jeho reči, chváli sa vašimi úspechmi a úspechmi iných stalkerov. Takisto povie, že bol na love chiméry so stalkermi, ktorý ho opustili a musel si sám poradiť s chimérou, čo vlastne len prekrútil skutočnú verziu, kde utiekol on a stalkerov, ktorým sa len sotva podarilo utiecť, prenechal chimére. Takto ste vlastne zistili, že v skutočnosti je to Magpie. Keď mu to poviete, poprie to. Bolo by dobré nájsť nejaký dôkaz, ako ho odhaliť.
Neskôr zájdite do močiara (východne od Yanova) kde je aj stroj na dolovanie (Quarry) a tam nájdete raneného stalkera menom Splinter. Povie vám, že tu boli hľadať artefakty dvaja, no on sa zranil a jeho parťák ho opustil. Keby mu pomohol hneď, prežil by to, no takto nemá šancu a chce, aby ste ho odhalili, aby aj ostatní vedeli, že mu nemajú veriť. Nevie jeho meno, len to, že mal oblek "slobodných mužov". Môžte mu ponúknuť lekárničku, ale on odpovie že lekárnička nestačí na ťažké zranenia aké má on a k doktorovi to už nevydrží. 
Vráťte sa do Yanova a tam povie Flint opäť príbeh o tom, ako hľadal artefakt v močiari. Zistíte, že to on bol so Splinterom.
Teraz máte tri možnosti. V Zatone ste mohli prijať úlohu „Hľadanie Magpieho“ pre stalkera Gontu. Zistili ste, že tento Flint je v skutočnosti Magpie, tak môžete ísť naspäť do Zatonu a povedať čo ste zistili Gontovi, čím splníte Gontovu úlohu a ukončíte aj tieto dve. No môžete tiež nahlásiť Flinta Shulgovi, vodcovi Duty, alebo Lokimu, vodcovi "slobodných mužov", obaja sú tu v Yanove. Ak ho nahlásite jednému z nich, splníte tiež tieto dve úlohy a zároveň si tým nakloníte danú frakciu. Odmenu od nich nedostanete, ale môžete ešte potom stále skočiť do Zatonu informovať Gontu o Magpieho osude a dostať odmenu.

9. Sklad Duty

Pri misii „Transakcia“ ste získali Morganovo osobné PDA. To môžete tu v Yanove predať Shulgovi, vodcovi Duty, alebo Lokimu, vodcovi "slobodných mužov". Mohli ste ho predať v Zatone aj Owlovi a zostať v kvázi neutrality, ale tým sa pripravíte o pár možností. Takže tu sa rozhodnite, čo spravíte.
Tu sa jedná o sklad, ktorý je východne od Yanova. Nech sa už pridáte ku komukoľvek, výsledok je ten, že si môžete vziať veci zo skladu (zbrane, munícia, granáty, armádne lekárničky, plynová maska, brnenie PS5-M).
Ak predáte PDA Shulgovi, tak tam vyrazí skupina Duty, ktorá sa pustí do prestrelky so skupinou, ktorá je v sklade. Po boji si môžete vziať veci zo skladu a naklonili ste si tým Duty.
Ak predáte PDA Lokimu, tak bežte do skladu. O chvíľu napadnú sklad členovia Duty. Po boji si môžete vziať veci zo skladu a naklonili ste si "slobodných mužov".

10. Nástroje

Nitro potrebuje nástroje pre lepšiu prácu na zbraniach a výbave.
Základné nástroje sú vo vlaku. Vydajte sa na juh popri železničnej trati a dôjdete k mostu, ktorý ide ponad trať. Za mostom je vlak. Z mostu skočte na vlak. Prejdite po vlaku na jeho koniec a skočte otvorom dovnútra. Vnútri prejdite vlakom na začiatok a cestou pozor na elektrickú anomáliu, ktorá sa tu preháňa, uhýbajte sa jej do výklenkov. Na začiatku vlaku je na sedadle naľavo krabička s nástrojmi. Tu tiež môžete z dverí vyskočiť z vlaku. Zaneste nástroje Nitrovi a dostanete odmenu 1000 rubľov.
Jemné nástroje nájdete v juhovýchodnej budove továrne Yupiter. Prejdete tam popri anomálii betónového bazénu, pretože popri hlavnom komplexe tam neprejdete. Vyjdite na povalu budovy, kde sú elektrické anomálie a artefakt. Na konci povaly pri dverách, ktorými si môžete skrátiť cestu von, je skrinka, v ktorej je krabička s jemnými nástrojmi.
V kapote auta na dvore je prídavný granátomet GP-25 Kostier, granáty, a samopal AC-96/2. Pod plotom pod touto budovou sú dve kôlne a za prvou z nich je SGi-5k, pištoľ UPD Compact, munícia, lekárnička a vodka. Ešte poniže týchto kôlní je malá vodná nádrž. V nej je pod podlahou (ponad ktorou sú kôlne) brokovnica Chaser 13, pištoľ Kora 919, lekárnička a munícia. Odovzdajte potom nástroje Nitrovi a dostanete odmenu 1200 rubľov.
Kalibračné nástroje sú v Pripyati, choďte na sever do starého distribučného centra, ktoré povyše školy. Na prízemí sú elektrické anomálie a dva artefakty. Za krabicou pod schodmi je pár granátov (VOG-25). Vyjdite na poschodie. Na poschodí v zadnej miestnosti nájdite muníciu, batérie, rakety, granáty a hlavne na poličke kalibračné náradie. Potom odovzdajte nástroje Nitrovi za 1500 rubľov.

11. Kontrakt

Juhozápadne od Yanova je Vedecký bunker. Vnútri je Garry, ktorý sa posťažuje, že uzavrel dohodu s ekológmi a splnil všetky jej časti, až na poslednú. Má priniesť artefakty Kolobok a Meat chunk, no nevie ich zohnať. Môžete mu ponúknuť pomoc. Tieto artefakty môžete nájsť na rôznych miestach v chemických anomáliách. Jeden Kolobok vždy získate v Píniovodubovej anomálii a Meat Chunk by mal byť v jaskyni pod vypáleným statkom. No v oboch lokáciách sú aj ďaľšie chemické anomálie. Keď získate artefakty, dajte ich Garrymu, ktorý vám za ne dá 6000 rubľov a úloha je splnená.

12. Oáza

V bunkri je profesor Ozersky. Spýtajte sa, či nepotrebuje s niečím pomôcť. Rád by zistil, či je mýtická Oáza s liečivou vodou skutočná, alebo len mýtus.
Choďte k opustenej vlakovej stanici. Je pod ventilačným komplexom (kde ste mohli loviť chiméru) a povyše skladiska kontajnerov (kde ste mohli zachrániť Mityaya). Proste pri vlakovej trati, na mieste, kde sa k nej blíži cesta pod ventilačným komplexom. Vojdite do budovy stanice. Prejdite do zadnej časti. Prejdite popri zasypaných schodoch ďalej. Teraz sa musíte dostať hore o tri podlažia vyššie. Môžete použiť potrubie, o poschodie vyššie uvoľnené schody, alebo potrubie a z tohto podlažia už len potrubie, pretože sú tu schody opäť zavalené. Tu hore prejdite chodbou do miestnosti s mnohými stĺpmi. Tu sú štyri stĺpy v štyroch radoch. Ak prejdete pomedzi ne nesprávne, tak sa objavíte opäť v chodbe, z ktorej ste prišli a v podstate tu uviaznete. Začnite prechádzať pomedzi stĺpy a snažte sa, aby ste v každom rade prešli iným prechodom, pretože ani správna cesta nemá dva tie isté prechody. Keď prejdete správnym prechodom, tak sa vám pri opakovanom vstupe do miestnosti rozsvieti v prechode medzi stĺpmi svetlo. Takže pri ďalších pokusoch len prechádzajte cez rozsvietené prechody a v nasledujúcich radách skúšajte prechody mimo tých, ktoré už svietia. Keď odhalíte správnu kombináciu, tak sa dostanete do miestnosti so srdcom Oázy. Je to artefakt vyrastajúci zo stromu. Vezmite si ho.
Von vyleziete na vrchole kupolovitej stavby vo ventilačnom komplexe. Teraz sa len vráťte do bunkru ekológov. Odovzdajte artefakt Ozerskému, splníte úlohu a dostanete 7000 rubľov.

13. Prerušované Psi-Emisie

Aby ste mohli prijať túto úlohu, potrebujete ochranu pred Psi-útokmi, inak vám úlohu profesor Hermann nezverí. Môžete mať nejakú dobrú prilbu, či brnenie, ktoré ste získali, či kúpili. Ak nič nemáte, tak postačí taktická prilba, ktorú môžete nájsť v starej cementárni (pri úlohe „Rádiová výbava“). Keď ste pripravený, tak vám profesor Hermann povie, že objavili oblasť s ohromným psi-poľom. Vysiela tam skupinu stalkerov. Môžete na radu profesora Hermanna osloviť profesora Ozerskyho, no nič moc vám k ochrane pred psi-žiarením nepovie.
Vonku oslovte stalkera menom Topoľ a povedzte, že môžete vyraziť. Presúvate sa spoločne k vlakovému tunelu. Tam znova oslovte Topoľa a povedzte, že môže začať. Stalkeri vtrhnú do tunela, ale nič zaujímavé tu neobjavia. Vojdite pri konci tunela do miestnosti s elektrickými anomáliami, ktorým sa vyhýbajte. Môžete si pomôcť detektorom, pre nájdenie artefaktu. Prejdite o dve miestnosti ďalej a v poslednej je artefakt Izolátor.
Vezmite ho. Keď sa vrátite, zistíte, že do tunela prišiel kontrolór. Stalkeri sú pod jeho kontrolou, najskôr len sedia na zemi a neskôr po vás začnú strieľať, preto musíte kontrolóra čo najskôr zabiť. Za žiadnu cenu neútočte na stalkerov - keď zabijete kontrolóra, budú opäť normálny. Po boji vonku oslovte Topoľa a za pomoc vám dá pozíciu skrýše s výbavou. Tiež vás môže rovno vziať naspäť do bunkru.
Odovzdajte artefakt profesorovi Hermannovi a dostanete odmenu 6000 rubľov.

14. Výskum anomálií

Po splnení predošlej úlohy vás profesor Hermann osloví sám a požiada o pomoc pri výskume emisií a anomálií. Ak súhlasíte, tak si od ich technika Novikova vezmite tri skenery, ktoré musíte rozmiestniť na stanovených miestach. Máte ich zobrazené na mape vo vašom osobnom PDA (P).
Prvé miesto na je na parkovisku. V jednom z troch zničených áut nájdete protiradiačné a proti-psi lieky, granáty, pištoľ SIP-t M200 s muníciou a pár granátov. Okolo vežičky sú elektrické anomálie, tak sa pomocou šróbov (6) dostaňte až k vežičke. Pred ňou, pri stoličke a rozvodnej skrini umiestnite prvý skener. V rozvodnej skrini sú tiež tri armádne lekárničky a batérie. V anomálii sú aj dva artefakty.
Druhá lokácia je pri Živicovej anomálii (Bitumen anomaly). Je to diera s ohnivými anomáliami uprostred vyrezaná do kopca. Na východnej strane pri ceste je maringotka a pod ňou betónové potrubia. V jednom je lovecká brokovnica a náboje. Pod kopcom, pod týmito potrubiami je pár kríkov pri stromoch (je to severovýchodne od anomálie) a v nich je pištoľ s muníciou a granát. Vojdite do anomálie, kde sú ohnivé a gravitačné anomálie. Dostaňte sa do jej stredu, cestou môžete vziať jeden artefakt a umiestnite tam skener.
Tretím miestom pre umiestnenie skenera je anomália betónového kúpaliska. Je to chemická anomália, v ktorej je aj jeden artefakt. Na okraj bazéna umiestnite skener.
Potom sa vráťte za profesorom Hermannom a dostanete odmenu 5000 rubľov. Môžete sa ho kedykoľvek spýtať, čo zachytávajú skenery a zadarmo vám povie, keď sa v danej anomálii objaví nový artefakt.
Spýtajte sa profesora Hermanna na umiestnenie skenerov a povie, že tie čo ste umiestnili vysielajú a im stačí čakať na výsledky, no neuškodí mať viac zberní údajov. Tak si vezmite od technika Novikova dva ďalšie skenery.
Jeden umiestnite do "Plavní" anomálie, ktorá je v močiari, kde ste mohli už loviť močiarnych mutantov a získať artefakt. Len na breh pri chemickej anomálii umiestnite skener.
Druhý umiestnite na cintorín v anomálii prašnej kopy (Ash Heap Anomaly). Sú tam aj tri artefakty, tak pozor na oheň.
Spýtajte sa profesora Hermanna opäť na testy merania a povie, že ste pre nich dobrým prínosom a bude rád, ak mu znovu pomôžete. Tentokrát merania zabezpečia ekológovia a vy ich máte ochraňovať. Musia spraviť nejaké merania na posledných dvoch miestach, kde ste rozmiestňovali skenery, takže pri močiari s anomáliou "Plavní" a na kopci pri cintoríne nad Kopachmi.
Oslovte Topoľa a s ním a jeho mužmi sa rovno presuniete k cieľu. Keď zmerajú čo treba, vráťte sa s nimi do bunkra a choďte za profesorom Hermannom. Ten vám za vašu pomoc pri výskume anomálií dá 7000 rubľov a Veles detektor.
Neskôr uvidíte Topoľa s novou výbavou. Oslovte ho a pochváli sa, že dostal výbavu za skvelú prácu a dodá, že si cení aj vašu pomoc a na úkaz vám dá 3 vedecké lekárničky, 5 protiradiačných liekov, 2 anti-psi lieky, 2 rádiochrany, 1 anabiotiká a SEVA kapucňu.


15. Hypotéza

Pri predošlej úlohe ste mali ochraňovať skupinu ekológov, kým oni vykonávali merania pre profesora Hermanna.
Pohovorte si o tom s profesorom Ozerskym. Ten má teóriu, že meranie v anomáliách môže nejako provokovať a vábiť zver. Ponúknite sa že otestujete jeho teóriu v praxi. Dostanete detektor, s ktorým máte ísť niekam, kde sa doteraz zvieratá veľmi neobjavovali, teda napríklad do živicovej anomálie (kde ste kládli skener pre Hermanna). Zájdite tam a kúsok od Hermannovho skeneru umiestnite detekčný skener Ozerskyho. Teraz pár minút čakajte na mieste. Keď dostanete správu, že meranie je skončené, zaútočí na vás svorka schnorchelov. V okolí sú anomálie, tak by vás mali ochrániť, ale predsa len ak sa nejaký dostane bližšie, tak ho dorazte. Keď prestanú prichádzať (prijde ich asi osem), vezmite si skener naspäť a zaneste ho Ozerskému a povedzte mu, že jeho teória sa potvrdila. Za odmenu od neho dostanete 3000 rubľov.

16. Najnovšie objavy

Spýtajte sa profesora Hermanna, či má pre vás ďalšiu prácu. Potreboval by zistiť niečo o továrni Yupiteru, tak tam máte zájsť.
Vojdite na nádvorie továrne a vojdite do dlhej budovy napravo (vedľa hlavnej, najväčšej). Vybehnite schodmi na prvé poschodie. Naľavo je na poličke list s informáciami (ten môžete predať vodcovi Duty, Shulgovi, za 500 rubľov a reputáciu u frakcie). Spojovacím mostom môžete prejsť do menšej budovy nad touto, no dá sa do nej vojsť aj priamo zvonku. Na poschodí so spojovacím mostom choďte po chodbe do zadnej miestnosti, kde je na stole zväzok rozkazov (ten môžete tiež vodcovi Duty, Shulgovi, za 500 rubľov a reputáciu u frakcie). Vyjdite z budovy von, na vnútorné nádvorie a prejdite do budovy poniže (v podstate je spojená s tou, z ktorej ste vyšli, ale nedá sa do nej dostať inak, než zvonku). Vojdite a prejdite popred výťahy a v zadnej miestnosti na prevrátenom stolíku je rozpis dodávok (opäť možné predať Shulgovi, za 500 rubľov a reputáciu u frakcie). Vráťte sa popred výťahy späť a vyjdite na poschodie schodmi pri výťahoch, alebo na konci chodby, oboje schodiská vedú na poschodie, kde je v prostrednej miestnosti na stole zväzok dokumentov, čo sú výzkumy, ktoré hľadáte. V prevrátenom stolíku je aj zbraň Eliminátor a munícia do neho. Keď po zobraní dokumentov vyjdete na chodbu, prepadne vás tam skupina žoldákov, tak pozor. Zabite ich (zbraň ktorú ste práve našli sa tu perfektne uplatní, tiež môžte využiť nábytok na kritie) a potom zídite dole na prízemie. Tam čakajú ďaľší traja. Zabite (najlepšie hodiť im tam pár granátov) a prezrite ich. Jeden má u seba svoje osobné PDA, ktoré si vezmite. Z neho zistíte, že ide o žoldákov ktorý ochraňovali vedecký bunker. Skutočne im išlo len o to, aby ekológovia nemali žiadny úspech a aby ich čo najskôr odvolali zo Zóny. Žoldáci sú tu totižto na nejakej misii, ktorá zahŕňa objavenie nejakého nemenovaného "laboratória". Takto by mali o starosť menej a istotu, že ho ekológovia neobjavia prví.
Než odídete, choďte ešte do zadnej časti komplexu, na juhovýchod. Tam medzi bágrom a kontajnermi je za zamknutou kôlňou poškodená konštrukcia nejakej stavby. Je tam rebrík, ktorým sa dostanete pod túto stavbu a tam v jej základoch je potrubie (nie klasické otvorené, len kúsok trčiaci zo steny), v ktorom je ďaľší Strelcov úkryt, v ktorom nájdete Strelcov list pre Tesáka a Strelcovu SGi-5k. Pod bágrom vzadu nájdete aj zbraň IL 86, lekárničku, antiradiačné lieky a muníciu. Poniže je ešte v juhovýchodnom rohu, v kapote auta bez podvozku pri plote brokovnica SPSA-14 a munícia.
Odovzdajte profesorovi Hermannovi dokumenty a dostanete za odmenu 7000 rubľov, 3 vedecké lekárničky, 5 antiradiačných liekov, 2 protijedy, 2 anti-psi lieky a 2 rádio-ochrany. Dajte mu aj PDA dokazujúce zradu a profesor Hermann prihodí ešte 2500 rubľov.

17. Anomálna aktivita

Spýtajte sa profesora Hermanna na výsledky z meraní a povie vám, že na severe zachytili veľmi neobvyklú aktivitu. Ponúknite sa, že ju preveríte a odporučí vám vziať si kvalitný detektor Svarog, aby ste to mohli preveriť poriadne. Vydajte sa na sever k chladiacej veži, ktorá je povyše Yanova. Vyjdite na vrchol chladiacej veže, z hornej strany z vrchu kopca po schodoch na vežu. Tam vyberte Svarog detektor a uvidíte veľkú lesklú guľu nad vežou. Choďte tesne k nej a chvíľku počkajte. Zaiskrí a vypadne z nej pár tiel vojakov. Môžete si vziať ich zbrane, sú v skvelom stave. Prezrite aj telá, hlavne telo generála menom Tachenko, vezmite si jeho osobné PDA. Z neho sa dozviete, čo sa tejto skupine vojakov prihodilo. Skočte potom oznámiť výsledok profesorovi Hermannovi. Touto úlohou sa vám sprístupnila úloha „Miesto v spoločnosti“.

18. Miesto v spoločnosti

Pri úlohe „Anomálna aktivita“ ste moli získať PDA generála Tachenka. Obsahuje ceľkom dôležité údaje. Táto úloha je úplne prostá, stačí predať toto PDA tomu, ku komu sa chcete pridať.
Ak k frakcii Duty, predajte PDA ich vodcovi Shulgovi (4000 rubľov + Thunder S14, munícia do neho, granáty a samozrejme členstvo).
Ak ku "slobodným mužom", tak predajte PDA ich vodcovi Lokimu (4000 rubľov, SGi-5k, munícia do nej a samozrejme členstvo).
Výhodné je, že už to nefunguje ako v predošlych dieloch - pretože vojna medzi týmito frakciami teraz nieje v takých rozsahoch, čo znamená, že ak sa pridáte k jednej, neznepriatelíte si druhú.
Pamätajte, že už ste sa mohli rozhodnúť pre jednu zo skupín pri úlohe „Sklad Duty“ a súvisí s tým aj úloha „Preživší“.
Ak nechcete členstvo u jednej z frakcií, tak predajte PDA Owlovi v Skadovsk za 2500 rubľov.

19. Ochranka

Pri úlohe „Najnovšie objavy“ vás napadli žoldáci, ktorí pôvodne strážili bunker ekológov, no vyšlo najavo, že sú to zradcovia.
Teraz je bunker bez ochrany. Pohovorte si o tom s profesorom Hermannom a navrhnite mu, že sa pokúsite zohnať pre nich novú ochranku.
Najať môžete ľudí z frakcie Duty v Yanove cez ich vodcu Shulgu, ktorý spolupracujú s ekológmi takže je to pre nich samozrejmosť, "slobodných mužov" v Yanove cez ich vodcu Lokiho, ktorý, aj keď síce ekológov osobne v obľube nemá, prizná že by im to pomohlo na ich momentálnej finančnej situácii, stalkerov v Skadovsk po rozhovore s barmanom cez ich vodcu Spartakusa (ak ste predtým nepracovali pre Sultána), ktorý to berú ako výhodnú službu a žoldákov v dielňach rozvodne cez ich vodcu Hatcheta (ak ste im priniesli jedlo v rámci ich úlohy), ktorý je pekne naštvaný na svojho veliteľa (pretože zradil tým kvôli vlastnému zisku) a využije to na napravenie.
Keď najmete ochranku, tak to len oznámte profesorovi Hermannovi, ktorý vám za odmenu dá 4000 rubľov, 3 protijedy, 2 anti-psi lieky a 3 rádio-ochrany.

20. Preživší

Na brehu jazera severne nad skladom kontajnerov, kde ste mohli zachraňovať Mityaya, táborí skupina Monolitu.
Zájdite tam a pohovorte si s ich vodcom Striderom. Ten vraví, že potrebujú pomoc - na nič z bližšej doby si nepamätajú, iba na nejaké "svetlo". Teraz tu uviazli a potrebujú sa dostať niekam do bezpečia. Nepoznajú to tu, tak im môžete poradiť, že v Yanove sa usídlila skupina stalkerov, čiže ich tam môžu prijať. Strider sa vás ešte spýta, či by ste tam nemohli zaskočiť a opýtať sa za nich. Má totiž mierne obavy, pretože počul že kedysi Monolit vraj nemal bohvieakú dobrú reputáciu. Súhlaste a ponúknite sa, že to skúsite dojednať vy. No zistíte, že stalkeri tam nemajú až také slovo, takže to musíte dojednať so Shulgom, alebo Lokim. Budú súhlasiť s prijatím členov Monolitu do svojich radov, len ak sa za nich zaručíte, čo nie je problém, ale aby váš hlas mal nejakú váhu, musia vám najprv dôverovať. A aby ste si získali dôveru jednej z týchto frakcií, musíte sa stať jej členom. S tým súvisí úloha „Miesto v spoločnosti“. Potom len oslovte vodcu frakcie, ktorej ste členom, zaručte sa za Stridera a jeho skupinu, povedzte, že môžete vyraziť s ich mužmi a presuniete sa k Striderovej skupine, kde ich prijmú do frakcie.

21. UAV

Je tu jedna voľná úloha, ktorú ste mohli splniť aj skôr, prípadne ju splniť aj bez zadania, no neskôr ste už lepšie oboznámený s terénom.
Choďte do severozápadného rohu oblasti Yupiter, nad cintorín s ohnivou anomáliou. Nad ním je údolie medzi kopcami, kde je havarované bezpilotné lietadlo (UAV: Unnamed Aaerial Vehicle). Prezrite si ho a získate z neho pamäťový modul. Ten zaneste do bunkru ekológov Novikovovi, ktorý vám ho za 2000 rubľov dekóduje. Potrvá mu to asi tak hodinu, tak si môžete zdriemnuť v Yanove. Potom sa za ním vráťte. Výsledkom sú na mape zaznačené tri polohy skrytých výbav. Dekódovaním modulu je úloha skončená.
Tieto tri miesta ste mohli nájsť pri prieskume už predtým aj sami. Aj s vyznačenou polohou na mape môže byť trochu zložité ich nájsť. Sú to totiž miesta, kde je ukrytá výbava Strelca (hlavnej postavy z prvého dielu a na ktorú ste narazili aj v pokračovaní /“prológu“/ Clear Sky).
Jedna výbava je v močiari východne od Yanova, kde je aj dolovací stroj (Quarry). Zo zadnej strany veľkého rýpadla je kopec a na ňom je pri buldozéri vyschnutý strom. Vylezte na strom a skočte z neho na palubu rýpadla a vnútri v kabíne je batoh a v ňom list od Tesáka pre Strelca, pištoľ, granáty (RGD-5 a F1) a munícia (12x70; .45 hydrashock; 9x18; 5.49x39; 5.49x39 AP). Do močiara zájdete pri plnení úlohy „Odplata“.
Druhá výbava je v starej Cementárni, kde môžete hľadať pre Nitra „Rádiovú výbavu“. Choďte do severozápadnej časti, oproti dvom silám dolu k vode. Je tam pod komplexom kanálový výpust. Vojdite doň a pozor na anomálie. Napravo sú tri kanále. Dva sú zamrežované, tretí nie. Vojdite tam a vnútri nájdete Strelcovu krabicu, v ktorej je list pre Ducha a výbava (vodky, nápoje, konzerva, antiradiačné lieky, lekárničky, armádne lekárničky a obväzy).
Tretia výbava je v továrni Yupiter. Tam ste mohli plniť úlohu „Najnovšie objavy“. Choďte ešte do zadnej časti komplexu, na juhovýchod. Tam medzi bágrom a kontajnermi je za zamknutou kôlňou poškodená konštrukcia nejakej stavby. Je tam rebrík, ktorým sa dostanete pod túto stavbu a tam v jej základoch je potrubie (nie klasické otvorené, len kúsok trčiaci zo steny, aktivovateľný ako krabice) v ktorom je tretí Strelcov úkryt, v ktorom nájdete Strelcov list pre Tesáka a a Strelcovu SGi-5k.

22. Evakuačná pozícia B205

Choďte do komplexu Volkhov AA. V malej dodávke napravo je Tunder S14 a munícia. Choďte do hornej budovy a tam nájdete v zadnej miestnosti na stole dokumenty poručíka Sokolova. Vezmite si ich a tým je úloha splnená.
Než odídete, môžete sa zdržať prieskumom. Choďte do chodby pod budovou a k zamknutým dverám. Teraz, keď máte Sokolovove dokumenty, poznáte číselný kód a môžete si ich otvoriť. Vojdete do zablokovanej chodby. Napravo zničte drevenú paletu, za ktorou je vchod. Prejdite chodbou do haly s krabicami. Prejdite ďalej, vylezte hore rebríkom a dostanete sa k zbraniam. Je tu pár pištolí (PM), samopalov (AKM-74/2), granátov, munície, rakiet a aj raketomet (RPG-7).
Dokumenty, ktoré ste získali, môžete zaniesť poručíkovi Sokolovi, ktorý je v bunkri ekológov, kde ste ho mohli stretnúť už predtým. Povie, že ich tam takmer zabudol a dá vám za ne armádnu lekárničku.

23. Rejnok 1

Choďte na juh k helipadom, kde je havarovaný ďalší armádny vrtuľník. Pred vstupom je mínové pole. Choďte po chodníku, kde je mín najmenej a sledujte radar, na minimapke vidíte tmavé body predstavujúce míny, tak sa im proste vyhnite. Na chodníku ich vidíte dokonca aj priamo, fyzicky. Vrtuľník vyzerá celkom v poriadku, prezrite ho, no zistíte, že tiež havaroval. Dvaja vojaci sú vnútri mŕtvi (tretieho, seržanta Shlyachina, môžete nájsť v mínovom poli), no získali ste čiernu skrinku.
Výbuchy mín prilákali hejno mutantov. Vyberú sa ale strmhlav cez mínové pole a väčšina z tej zgerby padne.
Choďte do stanice Yanov a dajte čiernu skrinku Nitrovi. Počkajte si tri hodiny a zaplaťte mu 1650 rubľov. Vypočujete si nahrávku z čiernej skrinky a získate ďalšie úlohy.


24. Rejnok 4

Tento armádny vrtuľník havaroval v továrni Yupiter
Choďte do hlavnej, najväčšej budovy. Vchod je zozadu, takže si to musíte celé obísť. Hneď po vstupe do veľkej haly zbehnite napravo malými schodmi dole a vojdite do tunela. Na konci tunela vylezte po rebríku. Ste na poschodí v hale. Teraz to v podstate musíte obísť po ochodziach dookola. Proste choďte po ochodzi jedinou možnou trasou do miestnosti s ovládacím pultom, na ktorom sú dokumenty s poznámkami (vezmite si ich pre úlohu „Pripyat 1“). Z nej prejdite druhými dverami a po ochodzi do dverí rovno oproti vám a za nimi dole schodmi. Ste v samostatnej časti budovy. Pod prevrátenými rozvodnými skriňami oproti vchodu je samopal (AKM 74/2, obväz, jedlo a munícia). Na ovládacom pulte obďaleč je list, týkajúci sa dodávky 62 (vezmite si ho pre úlohu „Pripyat 1“). No a hlavne je tu armádny vrtuľník. Preskúmajte ho. Skratovala tu elektronika tak, ako pri Rejnoku 5, takže treba zistiť prečo.

25. Pripyat 1

Po vypočutí si čiernej skrinky z Rejnoku 1 ste zistili, že sa potrebujete dostať do Pripyati.
Môžete sa spýtať Pilota (ak ste za ním nešli hneď po získaní tejto úlohy), či o tom niečo nevie. Povie, že vraj počul niečo o tuneli v továrni.
Takže začnite hľadať v továrni Jupiter. Trojo dokumentov ste mohli nájsť už pri plnení úlohy „Najnovšie objavy“ (list s informáciami, zväzok rozkazov a rozpis dodávok. /notebook sheet, folder with the orders, delivery schedule/). Dva ste našli pri úlohe „Rejnok 4“ (dokumenty s poznámkami a list, týkajúci sa dodávky 62 /documents with notes, letter concerning deliveries of item 62/). Predposledný dokument je v juhovýchodnej budove celého komplexu, je to neďaleko vchodu do hlavnej budovy. Tam len vybehnite na poschodie a v zadnej miestnosti si vezmite z poličky schému podzemnej cesty (underway schematics). Posledný dokument je vnútri. Vráťte sa dole. Prejdite cez miestnosti a dostanete sa do obrovskej haly. Na konci vybehnite hore do riadiacej kabíny. V nej je na stole pri počítači modrá zložka služobný zoznam (shift log). To je posledný dokument, po ktorom už viete všetko o podzemnom prechode do Pripyati.
Potrebujete nahodiť generátor, aby ste otvorili cestu. Na to treba mechanika, tak zájdite do stanice Yanov a oslovte Nitra. Dajte mu tri dokumenty na prečítanie a povie vám, čo potrebujete.
Na radu Nitra skočte do veže nad stanicou Yanov, kde býva Zulu. Vypite si spolu párkrát vodku a pohovorte si o vašej ceste. Nitro otvorí prechod a Zulu sa ponúkne, že pôjde s vami. No poradí vám zohnať pár ďalších, ktorým dôverujete a tiež potrebujete oblek s vlastnou podporou života a kyslíkom. Keď si pripijete na všetky vaše nápady, tak odpadnete. Keď sa preberiete, vyrazte sa zostaviť tým.
Najprv oblek pre vás. Potrebujete SEVA oblek. Ten predáva Havajčan na stanici Yanov (okolo 28000 rubľov) a Owl v Skadovsk (okolo 23000 rubľov). Objednať si ho môžete aj u Nimbla v Skadovsk (okolo 30000 rubľov). Ceny samozrejme ovplyvňujú aj rôzne zľavy, ktoré ste mohli získať.
Teraz treba dať dokopy tým. Zulu je istý. Ďalší, ktorí prichádzajú do úvahy sú Strider, Vano a Sokolov. Strider s vami pôjde, len ak ste pomohli jeho skupine pri úlohe „Preživší“. Nájdete ho v Yanove. Keď spomeniete oblek, tak povie, že použije svoju starú uniformu Monolitu, ktorá spĺňa presne rovnaký účel, ako SEVA. Odveďte ho k Zulusovi.
Vano postáva vo vstupnej hale stanice Yanov. Pôjde s vami, ak ste mu pomohli pri úlohe „Dlhy“. Spomeňte oblek a vraj nemá dostatok peňazí, chýba mu 5000 rubľov. Dajte mu zo svojich, kúpi si oblek a tak ho odveďte k Zulusovi.
Posledný je poručík Sokolov, ktorý sa zdržiava v bunkri ekológov. Je ochotný s vami ísť, keďže tam je evakuačné miesto armády, ale nemá oblek, ani peniaze. Poradí vám spýtať sa profesora Ozerského. Spýtajte sa ho na to a sľúbi vám oblek za službičku. Splňte úlohu „Anomálna rastlina“ a Sokolov dostane tiež oblek, potom ho odveďte k Zulusovi.
Už sa pripravte len vy a povedzte Zulusovi, že ste pripravení. Nitro spustí plošinu a vy so svojim týmom vstupujete do podzemného tunela. Vydajte sa prvou časťou tunela. Pri prvej odbočke je naľavo za nákladiakom pár lekárničiek a obväzov. V kabíne auta pred týmto nákladiakom je armádna lekárnička. V džípe je pištoľ a munícia. Na konci chodby použite ovládací panel a otvorte dvere. Tu sú anomálie. Môžete použiť svoj skvelý detektor, alebo ísť za parťákmi, tí tiež nájdu správnu cestu. Prejdite až na koniec k ďalším zatvoreným dverám. V prvom džípe za dverami sú lekárničky, obväzy a vedecká lekárnička. V kabíne nákladiaku obďaleč je munícia. V džípe ďalej je protijed a armádna lekárnička. Ďaľšia munícia je aj na konci chodby naľavo od dverí. Na konci chodby použite ovládací panel a otvorte dvere. Zbehnite dolu schodmi a otvorte ďalšie dvere. Prejdite chodbou a vojdite do vlakového tunelu. Na vagóne prvého vlaku napravo je munícia a zbraň AC-96/2. Vo vagóne napravo, na konci pri bráne je truhlica s muníciou. Na konci opäť použite terminál a otvoríte dvere. Prejdite do veľkej vlakovej haly. Na pravej strane je v kabíne vozu pár granátov. Ďalej napravo za kontajnermi je miestnosť, kde je pri skrinke pár nápojov a tlmič. Na ľavej strane haly je za anomáliami miestnosť s nápojmi, vodkou a krabica, v ktorej je SEVA oblek. Dvere na konci sú zavreté a nemôžete ich otvoriť, lebo nemajú energiu. Napravo od nich za vagónom je rebrík vedúci hore na plošinu s generátorom. Vylezte tam a aktivujte generátor. Energia tu síce je, ale dvere s ovládacím panelom k hlavnej bráne sú stále napodiv zavreté. Choďte na opačnú stranu haly a pomedzi anomálie prejdite do ovládacej miestnosti. Tam popri lekárničkách vybehnite hore schodmi a hore aktivujte spínač. Choďte opäť k hlavnej bráne. Napravo sa otvorili dvere, ktorými prejdite a pokračujte. Prejdite chodbou s chemickými anomáliami a vybehnite hore schodmi. Tam opäť otvorte ovládacím panelom dvere. Napravo je miestnosť s truhlicou s muníciou. Na konci tejto poslednej chodby už len vylezte hore rebríkom.

26. Anomálna rastlina

Aby ste v rámci úlohy „Pripyat 1“ dostali pre poručíka Sokolova špeciálny oblek, musíte splniť úlohu pre profesora Ozerského. Je veľmi prostá, stačí preskúmať anomáliu prezývanú anomálny "háj" a priniesť odtiaľ zvláštnu rastlinu, ktorú tam nedávno spozorovali pomocou senzorov ktoré ste tam rozmiestnili. Je to háj východne od bunkru ekológov. Je to oblasť s chemickými anomáliami, uprostred ktorej nájdete kvet, ktorý odtrhnite a doručte profesorovi Ozerskému. Odmenou je špeciálny oblek pre Sokolova.

 • Pripyat


1. Evakuačná pozícia B28

Keď vyleziete hore, natrafí na vás armádna hliadka a vám nezostáva nič iné, než len odhaliť svoju pravú totožnosť. Zulu je naštvaný, nechce pracovať s armádou a odchádza. Ostatní traja vaši spoločníci s vami prejdú do armádneho stanoviska, kam vás odvedie armádna hliadka.
Tam si pohovorte o situácii s plukovníkom Kovalskym.
V armádnom stanovisku máte aj armádneho mechanika a zároveň aj zásobovača munície (poručík Kirillov) a medika pre liečenie zranení a tiež aj na predaj liekov (poručík Rogovets)

2. Neidentifikovaná zbraň

Keď sa plukovníka spýtate na príčinu havárií vrtuľníkov, povie vám o neznámej zbrani, ktorú proti nim raz použili a ktorú zrejme použili aj na vrtuľníky. Teraz zostavil tým, ktorý má získať túto zbraň. Vy pôjdete s nimi. Oslovte kapitána Tarasova a povedzte, že ste pripravený vyraziť. Presúvate sa k nemocnici.
Vojdite do jedného krídla a čakajte na nepriateľov. Zaujmite palebnú pozíciu a počkajte si na nepriateľov na dvore. Zrazu sa objavia členovia Monolitu. Podivuhodné, čo tu táto skupina po toľkých zvestiach, že už neexistuje, robí. No podľa informácií plukovníka Kovalského sú nepriateľský a vám nezostáva nič iné než ich pobiť. Potom skočte prezrieť ich telá, ale je to pasca - hladanú zbraň nemajú a z krídla oproti sa vyrojí skupina nepriateľov. Stiahnite sa, kryte sa a pozabíjajte ich. Prípadne vbehnite k nim. Potom dostanete za úlohu zabiť chlapíka ktorého potvrdili so zbraňou. Ten je na streche naľavo. Zložte ho a vybehnite si na strechu poschodia, kam dopadol, vziať jeho zbraň - zatiaľ neidentifikovanú zbraň.
Na poschodí v južnej časti nepriateľského krídla sú na poličkách dve lekárničky a v tej istej miestnosti je na lampe aj munícia (7.62x54) a na prízemí je v poličke prevráteného stola lekárnička, obväz a munícia, ale dosť sa môžete nabaliť aj z výbavy mŕtvych. Na poschodí vášho krídla, v zabarikádovanej miestnosti (kam preleziete zo susednej) je v tlakovej nádobe granátomet M203 a pár granátov.
So zatiaľ neidentifikovanou zbraňou sa vráťte spolu s Tarasovom a armádnymi jednotkami späť do armádneho stanoviska. Ohláste to Kovalskému a úloha sa vám posunie ďalej. Po rozhovore začujete hlásenie rádiom a získate úlohu „Nezvestná prieskumná jednotka“. Než budete pokračovať v tejto úlohe, môžete sa tu zdržať pre ďaľšie úlohy (tiež tu nezabudnite pohľadať súčiastky pre Nitra a Cardana). Dole sa objavil Garry, ktorý sledoval vašu cestu sem. Ak ste mu predtým pomohli s jeho úlohou „Kontrakt s vedcami“, tak vám daruje artefakt bubble.
Keď chcete pokračovať, musíte nájsť mechanika, pretože nikto z armádnych jednotiek nedokáže identifikovať túto zbraň. Vydajte sa teda do Skadovsk v Zatone, pretože Nitro o tejto zbrani nič nevie. Tam dajte zbraň Cardanovi, ktorý keď si ju prezrie, tak odpadne. Prespite sa, kým sa preberie a oslovte ho. Povie vám, že je to nejaký predmet 62, inak aj Gaussova puška, ako sa oficiálne nazýva, a o ktorom ste sa už v rôznych dokumentoch mohli dočítať. Vraj je poškodená a on ju nevie opraviť bez plánov, no vie, kde by sa dali zohnať.


3. Starý priateľ

V Pripyati sa vydajte smerom pri školu. Choďte k nemocnici a odtiaľ len o ulicu vyššie je škola. Na jej nádvorí je Zulu.
Oslovte ho a on súhlasí s presunom na armádne stanovisko. Tam vám za pomoc dá svoj guľomet RP-74. Dodá, že sa vracia späť cez Garryho do Yupiteru, takže ste predsa len zadobre.

4. Nezvestná prieskumná jednotka

Keď ste sa po získaní neidentifikovateľnej zbrane hlásili u Kovalského, tak ste počuli rádiové volanie o pomoc. Zájdite za obytný komplex pri práčovni a tam na trávnatej ploche nájdete štyri telá armádnych jednotiek. Majú u seba celkom slušné zbrane. Ich objavením získavate úlohu „Neznáme  sily“.


5. Neznáme sily

Po preskúmaní tiel „Nezvestnej prieskumnej jednotky“ ste získali nejaké GPS súradnice. Plukovník Kovalsky vám posiela posily. Ak cestu s vami z Yupitera prežili Sokolov a Vano, tak sa hlásia ako dobrovoľníci. Neďaleko odtiaľto je Kníhkupectvo. Vydajte sa doň.
Vojdite do haly a prejdite chodbou. Otvorte dvere, z ktorých ide počuť zvuky. Tam piati členovia Monolitu kvočia pri zvláštnej stavbe. Akonáhle vojdete, zaregistrujú vás a začnú brániť stavbu. Môžete to obíjsť a prípadne začnite útok cez okno z poschodia. Potom preskúmajte stavbu a zistíte, že pod hromadou odpadu je anténa, ktorá ruší signál - rušička. Jej preskúmaním ju zrušíte a úloha je prakticky splnená. Vráťte sa naspäť na armádne stanovisko.

6. Predmet 62

Cardan pracoval v továrni v Zatone a má prístupovú kartu do podzemných častí. Choďte teda do továrne (na nádvorí je anomália Železný les, našli ste tu Stingray 2) a v juhozápadnej časti vojdite do malej budovy. Zbehnite dole schodmi a kartou od Cardana si otvorte dvere. Popri chodbe je aj nejaká munícia a granáty. Zbehnite ešte nižšie schodmi a tam narazíte na Pseudogianta. Je fakt silný a veľa toho znesie. Môžete sa uhýbať cez podchod pod vlakom, alebo sa sťahovať naspäť do dverí, ktorými ste prišli a ktorými neprejde. Keď padne, tak vyjdite naľavo po schodoch a nad nimi vylezte hore rebríkom na ochodzu pod stropom. (Môžete teda z prízemia najprv vyliezť prvým rebríkom naľavo, hore na plošinu a z nej cez dva rebríky vyššie, na plošinu nad dverami, ktorými ste vošli, sú tu dve armádne lekárničky a batérie). Opatrne prelezte po vetilačke na opačnú stranu miestnosti. Naľavo je vo ventilačnom otvore diera. Skočte do nej a prelezte do susednej miestnosti. Rovno na stole, pri ktorom vypadnete, sú dokumenty, ktoré potrebujete, vrátane žltej karty X8. Odtiaľto vybehnite schodmi, otvorte si dvere bez zámky a dostanete sa hore, odkiaľ ste prišli.
Zaneste dokumenty Cardanovi a ten potrebuje pár hodín, kým to preberie. Môžete mu tiež vrátiť kartu od továrne a dá vám za ňu tri vedecké lekárničky. Za pár hodín sa za ním zastavte a vráti vám opravenú zbraň, Gaussovu pušku, ktorú odteraz môžete používať. Tiež vám vráti dokumenty a povie, že môže vyrábať batérie, ktoré sa používajú ako munícia do tejto zbrane a môžete ich teda od neho kupovať po 2000 rubľov.
Vráťte sa do Pripyati a oznámte Kovalskymu, čo ste zistili o zbrani.


7. Nezvestný strážca

Keď sa vrátite do Pripyati po oprave Gaussovej pušky, ohlási vám Kovalsky, že sa stratil jeden z vojakov pri obchode (Grocery Store). Je to západne od základne. Vydajte sa tam a v obchode uvidíte vojaka Stetsenka, ako strieľa všade možne okolo seba a napokon sa zľakne a sám sa zastrelí. Chodte si obzrieť obchod a keď sa dostanete k jeho mŕtvole zo zadného vchodu na vás zaútočí kontrolór. Zbavte sa ho - môžte si vyskúšať aj Gaussovu pušku.
Než odídete, skočte do pivnice domu. Tam úplne dole je naľavo od rebríku, za železným trámom raketomet RPG-7.


8. Jeden výstrel

Keď sa vrátite do Pripyati po oprave zbrane u Cardana, tak vám Garry povie, že sem priviedol nejakých žoldákov ktorí sa ho následne pokúsili zabiť, ale podarilo sa mu utiecť im. Zistil, kde majú stretnutie so svojím zamestnávateľom. Povedzte o tom plukovníkovi Kovalskymu a dodajte aj, že viete o čo ide na základe informácií z notebooku žoldnierov („Tábor Žoldnierov“) a od strýka Yara („Kopachy“). Rozhodnete sa, že to treba prešetriť a zabiť vodcu žoldnierov, ako aj ich klienta. Keď dohovoríte, automaticky sa presúvate s poručíkom Kirillovom do bytu s výhľadom na stretnutie. Dostanete ostreľovačku SVDm-2, ale dobre sa hodí aj Gaussovka.
Sledujte dvor pred vami. Najprv sa objavia žoldnieri. Ich vodca je ten v brnení Exoskeletonu. Chvíľu sa tam budú prechádzať a dorazí aj druhá skupina, pár chlapíkov v ochranných oblekoch vedcov. Jeden sa postaví k vodcovi žoldnierov, tak si ich zamerajte a oboch ich zabite. Môžete zabiť aj pár ďalších, ale nie je to nutné, dajú sa na útek. Hlavne sa skryte pred raketou ktorú vypália smerom do vášho okna. Potom si počkajte a keď je vzduch čistý, zbehnite dole a prehľadajte telá. U vedca nájdete červenú kartu X8. Potom sa len ohláste u Kovalskyho. Dostanete za odmenu muníciu do odstreľovačky, ktorú ste dostali pre túto úlohu.


8. Laboratórium X8

Teraz sa treba vydať do laboratória, ktoré ako ste zistili, je cieľom neznámych vedcov. Je to pod budovou medzi školou a škôlkou, v obslužnom stredisku Yubileini. Tam sa musíte dostať na horné podlažie, aby ste aktivovali generátor pre energiu výťahu. Na tretie podlažie sa dostanete jedine schodmi na východnej strane. Obíďte si po chodbe miestnosť s mrežami, kde sú ďalšie schody, ktorými sa dostanete na štvrté podlažie. Pri výťahu sú schody na piate podlažie. Pri výťahu je aj mŕtvola vedca Barchuka, ktorý má pri sebe svoje PDA (môžete predať Owlovi za 4000 rubľov). Vybehnite na piate podlažie, kde je už len miestnosť s generátorom, ktorý nahoďte. Tu môžete vyjsť aj na strechu, ak chcete, kde sú elektrické anomálie a artefakt. Inak len zídite dole a zvezte sa výťahom do laboratória.

Zbehnite dole schodmi a otvorte si žltou kartou dvere. Napravo sú zatvorené a tie otvoríte červenou kartou, ktorú máte, len ak ste ju vzali od zabitého vedca v úlohe „Jeden výstrel“. Za ňou je sklad, v ktorom je Tunder S14, AC-96/2 a mnoho munície, lekárničiek, granátov, antiradiačných liekov a pištolí. Teraz treba pohľadať dokumenty v komplexe. Oblasť je dosť chaotická a neprehľadná, tak spíšem presný popis, ako ich nájsť všetky za sebou, kontinuitne.
Od vstupu sa dajte naľavo (nie popred výťahu, ale tou druhou chodbou), otvorte dvere, pozor na lietajúcu anomáliu, vojdite dole schodmi. Zo stola si zoberte modrý papier, Poznámky s opisom experimentu.
Vráťte sa k vstupným dverám. Zbehnite oproti nim dolu schodmi a odtiaľ napravo zas hore schodmi. Z tejto miestnosti vylezte hore rebríkom a v malej miestnosti s červenou žiarovkou zabite anomáliu, čím sa zbavíte toho pohybovania predmetmi a hádzania ich po vás. Vráťte sa o jedny schody nadol a schodmi oproti zbehnite ešte nižšie (tie naľavo vedú naspäť k vstupným dverám). Dole preskočte anomáliu a vojdite do haly so zatopenou strednou časťou. V tej zatopenej časti je na stole pri počítači druhý dokument, Dúhový žiarič - hlavná technická charakteristika. Vybehnite hore zo zatopenej časti a choďte do miestnosti rovno oproti. Napravo syčí nejaký kotol, naľavo sú schody nahor a aj nadol k turbínam. Choďte dole k dvom turbínam a na stolíku za nimi je tretí dokument - Príkaz k presunu.
Vráťte sa hore schodmi k syčiacemu kotlu a popri ňom prejdite k dvom výťahovým šachtám. Tou druhou, kde nie je kabína, vylezte hore po dvoch rebríkoch a tam vyskočte von cez otvorené dvere (len dvere, ešte nad vami je kabína, cez ktorú sa dá preliezť, ale to už budete na inom podlaží). Prejdite do jedinej miestnosti pri vás. V hlavnej miestnosti je na stole štvrtý dokument, Hlásenie o štúdii vzoriek. Naľavo sa po schodoch dostanete ešte do malej miestnosti nad touto. Tam je na stole piaty dokument, Manuál k Predmetu 62. V poličke tu nájdete tiež lieky, lekárničku a obväzy.
Vráťte sa k výťahovým šachtám a vylezte ešte vyššie nahor a cez výťahovú kabínu (ktorú ste pred chvíľkou ignorovali) prelezte von. Ste opäť na štartovnom podlaží. Teraz choďte napravo od vstupných dvier a dolu schodmi. V zadnej časti jedálne je na stole aj posledný, šiesty dokument, Výskumné dokumenty.
Vráťte sa k vstupným dverám, vyjdite hore a vyvezte sa hore výťahom.

9. Na slovíčko

Keď sa dostanete z laboratória X8 a ukončíte predošlú misiu, ozve sa vám Kovalsky, že si s vami potrebuje pohovoriť. Len za ním zájdite do táboru v Práčovni a pohovorte si spolu.


10. Rádiové rušenie

Plukovník Kovalsky vám povie, že situácia je čoraz horšia; čo je jasné aj vám; a že je dôležité nadviazať kontakt s velením. Jeho technik má podozrenie, že je tu niekde rušička ich signálu. Máte ísť preveriť tím, ktorý sa to vydal obhliadnuť. Vedzte, že po splnení tejto misie odíde Garry (oznámia vám, že šiel po zásoby) a nevráti sa, až pokým nesplníte poslednú misiu, takže ak niečo potrebujete doriešiť v Yupiteri, či Zatone, tak tam skočte teraz.
Zájdite na miesto a nájdete tam troch mŕtvych vojakov. Seržant Yarmoshuck má u seba výbušninu, tak si ju vezmite. Ohlásite rádiom plukovníkovi, čo ste našli. On zatiaľ zistil presnú polohu rušičky, je v budove škôlky, tak tam zájdite. Pod schodmi sú zamknuté dvere, tak na ne umiestnite výbušninu a vzdiaľte sa. Po výbuchu vojdite dnu.
Vybehnite hore schodmi. Naľavo zbehnite dole schodmi, prejdite izbou a za ňou ďalšími schodmi nahor. Prejdite jedinou možnou trasou a nájdete rušičku. Zničte ju. Ak nemáte granáty, dá sa aj zbraňou, no stojí vás to dosť nábojov.
Po zničení rušičky skočte dole dierou, ktorá po nej vznikla. Dole otvorte chladničku, z ktorej niečo búcha. Je tam poručík Rogovets, lekár zo základne. Povie vám len že sa potreboval schovať. Nevedel pred kým alebo pred čím, ale ako sám vidí, dobre spravil pretože celá jednotka je zrazu pred škôlkou mŕtva. Navrhne vám, aby ste sa spoločne vrátili. Súhlaste s návratom a automaticky sa presúvate späť do táboru. Potom oslovte plukovníka pre ukončenie úlohy.


11. Neznámo

Vojaci zachytili neznámy kódovaný signál, ktorý sa pohybuje. Majú jeho súradnice, tak ho treba preveriť. Signál je neďaleko od vás, pod obytným komplexom, tak sa tam vydajte. Keď tam prídete, nič nenájdete a signál sa presunie na dvor obytného komplexu. Presuňte sa za ním a všimnete si pohyb v kanáli. Hýbe sa cez kanály pod zemou. Vráťte sa za Kovalskym.

12. Evakuácia

Do základne vošiel Strelok. Áno, hlavná postava prvého dielu, legendárny stalker, ktorý sa dostal do centra Zóny. Povie vám, že po emisiách sa niektoré anomálie presúvajú a preto sú armádne mapy zbytočné a preto helikoptéry havarovali (čím splníte aj úlohu, ktorú ste mali od preskúmania Stingraya 5, v rámci ktorej ste mali zistiť príčinu pádu). Začne emisia, takže treba čakať. Plán je taký, že po emisii vyrážate na miesto evakuácie. Vy si môžete opraviť zbrane, doplniť muníciu a celkovo sa pripraviť. Tiež si pohovorte so Strelokom. Ak ste našli všetky tri jeho listy (súmárne spísané v úlohe „UAV“), tak mu ich môžete odovzdať, za čo sa vám poďakuje a odmení dvoma artefaktmi. Keď ste pripravený, pohovorte si cez rádio s velením, pohovorte si s Kovalskym a napokon mu povedzte, že ste pripravený. Vy, vojaci a Strelok vyrážate.
Presúvajte sa s armádou ulicami k miestu evakuácie. Pri škole vás zasiahne psyonická anomália. Schytá to lekár Rogovets, tak sa po neho vráťte a preberte ho. Keď sa preberie, už sám uteká za ostatnými, tak ho nasledujte.
Potom už sa dostanete na priestranstvo s vrtuľníkmi. Vy sa už len rozhodnite či ešte zostanete alebo rovno idete s nimi. Ak odídete, tak uvidíte zhrnutie a popis toho, čo sa stalo s oblasťami a postavami, ktoré ste stretli v závislosti od toho, ako ste konali počas hry.

TOPlist